Contoh Mandok Hata Pasahat Ulos Pamarai di Pesta Pernikahan Adat Batak


Ulos Pamarai yaitu ulos yang disematkan oleh Bapak Tua/Bapak Uda dari pengantin perempuan kepada (yang menerima) Bapak Tua/Bapak Uda dari pengantin laki-laki.

Berikut adalah contoh mandok hata pasahat ulos pamarai di pesta pernikahan adat batak.

Di hamuna amang boru dohot namboru nami (lae dohot ibotonami) dison ro do hami pasahathon ulos herbang ima ulos pamarai tu hamuna.

Ulos na ganjang, ulos na bidang ma on amang boru sitorop rambu songon dalan nami martangiang tu Tuhanta pardenggan basa i, sai dilehon ma di hamuna ganjang ni umur, di padao akka sahit suang songoni di patiur akka pansarian, pansamotan dalan ni ngolu ngolu.

Sai tongtong ma hamu sauduran tu dolok tu toruan akka namarhahamaranggi. Marsitukkol tukkolan songon suhat di robean tung manang aha pe ulaon na masa di tonga tonga muna.

Jala ulos sitorop rambu ma on, asa torop ma antong pinompar di hamuna tu joloanon.

Asa dohonon ma songon ni dok ni situa tua
Andor halumpang ma togu togu ni lombu
Andor hatiti togu togu ni horbo
Sai ganjang ma umurmuna pairing iring pahompu sahat tu na marnini marnono.

Demikianlah contoh mandok hata pasahatton ulos pamarai. Mauliate.