Contoh Mandok Hata Di Acara 7 Bulanan (Mambosuri) Bahasa Batak dan Indonesia


Acara 7 bulanan kehamilan di adat batak akan berkumpul keluarga dari pihak perempuan dan pihak laki-laki untuk mengucap syukur

Keluarga dari pihak Perempuan biasanya membawa Ulos Tondi dan dekke (ikan mas). Sedangkan tuan rumah (keluarga dari Laki-laki) menyediakan daging babi (namargoar).

Setelah siap makan bersama, diadakanlah acara sesi mandok hata yang berisi ucapan syukur dan doa harapan dalam menyambut kelahiran.

Berikut adalah contoh mandok hata di acara 7 bulanan kehamilan atau di adat batak dikenal Pasahat Ulos Tondi (Mambosuri).

Contoh mandok hata di acara 7 bulanan (Mambosuri) bahasa Batak
Di ho boru dohot hela, mauliate ma tapasahat tu Tuhan, disiala asi dohot holong ni rohana nunga 7 bulan gabegabean (hamil) ho boru. Sai dilehon Tuhan ma dihamu hahipason dohot gogo, tarlubomi ma di ho boru. Asa margogo ma ho sahat tu nasorang sogot. Satahi saoloan ma hamu dinamandalani ngolumuna. Manat-manat ho boru da, ikkon jagaonmu do kesehatanmu jala unang palojahu ho asa unang targanggu tu calon pahoppukki.

Di Helaku, molo marisap ho amang, agak mandao ma ho sian boruku, unang sampai hona asap ni sigaret i tu ibana, asa unang berdampak negatif tu calon pahoppukki. Asa sai sehat ma calon pahoppukon sahat tu nasorang. Sai dipadao Tuhan ma parsahiton nang parmaraan sian hamu. 


Contoh mandok hata di acara 7 bulanan (Mambosuri) bahasa Indonesia
Puji dan syukur kita ucapkan kepada Tuhan, karena kasih dan berkatnya kandungan boruku sudah sampai 7 bulan. Semoga Tuhan memberi kesehatan dan kekuatan kepada kalian, terlebih kepada boruku. Agar sehat dan kuat menjalani kandungan hingga sampai kelahiran nanti. Tuhan menjauhkan penyakit dan malapetaka dari kalian. Seia sekatalah kalian dalam menjalani kehidupan ini. Hati-hati ya boru dalam menjaga kandunganmu. Kamu harus menjaga kesehatanmu dan jangan sampai kecapekan kali ya.. banyak istirahat, biar sehat calon cucuku ini.

Untuk Helaku, kalau mau merokok, usahakan menjauh dari boruku ya.. usahakan jangan sampai terpapar asap rokok, karena bisa berdampak buruk bagi sijanin. Tuhan memberkati calon cucuku, kiranya saat lahir nanti calon cucuku ini dalam kondisi sehat.

Itu adalah contoh mandok hata di acara 7 bulanan (mambosuri) bahasa batak dan indonesia. Tentu sekali, anda dapat merubah kata-katanya sesuai dengan versi anda sendiri sesuai dengan kondisi dan situasi di lapangan.

Baca Juga...