Contoh Mandok Hata Sian Tulang sijalo Tintin Marangkup


Tintin Marangkup adalah salah satu bagian acara di pesta pernikahan adat batak dimana pada sesi acara Tintin Marangkup ini pihak hasuhuton Parboru memberikan (Penyerahan) berupa piring yang berisikan uang bagian dari sinamot yang diterima dan beras kepada Tulang Paranak (Paman dari pengantin laki-laki) saudara laki-laki dari ibu pengantin pria.

Adapun makna yang terkandung dalam pemberian Tintin Marangkup adalah sebagai simbol wujud terima kasih kepada tulang dari pihak Hasuhuton Paranak, dan juga sebagai bentuk jalinan hubungan tali persaudaraan antara pihak Hasuhuton parboru dengan tulang pihak hasuhuton paranak.

Dalam sesi penyerahan Tintin Marangkup ini biasanya Tulang sijalo Tintin Marangkup mandok hata, yang terlebih dahuli diawali mandok hata dari pihak yang menyerahkan (Suhut Parboru).

Berikut adalah contoh mandok hata maralus sian tulang sijalo tintin marangkup mangalusi hata ni suhut parboru di tikki manjalo jambar tintin marangkup.

1. Contoh Mandok Hata Sian Tulang sijalo Tintin Marangkup lengkap dengan Umpasa

Horas ma jala gabe, gabe ma jala horas..

Mauliate ma di Tuhan, mauliate ma nang di hamuna suhut parboru suang songoni dohot di hamu suhut paranak

Asa dohonon ma songon nidok ni natua tua
Tubu bona ni salak jonok tu bona ni pinasa 
Hami ma antong tulang ni paranak, hamu ma na gabe hula hula

Dakka ni hau dulang, binahen panjomuran ni rere
Sai hot doi attong boru ni tulang, tung boru ni ise pe dialap bere

Dison nunga dipasahat hamu tu hami jambar  tintin marangkup, asa dohonon ma songon nidok ni natua tua
Tandiang sian robean binahen tiang ni sopo
Horas jala gabe ma hamu na mangalean suang songoni ma hami na manjalo

Attong.. mamukka sian ulaonta sadariaon, sisada anak, sisada boru ma hita di ulaon ni pamoruonta on

Asa dohonon ma 
Uli do rura silindung molo tinatap sian batang toru
Hami ma i attong na gabe painundun hamu ma na gabe sipangintubu

Asa nuaing pe
Bulung namartampuk, bulung ni simarlasuna (daun bengkuang)
Nunga hujalo hami dison jambar tintin marangkup, dohonon ma tutu hata pasu pasuna

Tu hamu na dua pengantin, berekku dohot borukku
Napuran ni parsoburan ma, tu gambir ni sitapongan
Sai tong tong ma hamu nadua sauduran, jala masihaholongan

Di ginjang ma arirang, ditoru ma panggonggonan
Badanmuna ma naso jadi sirang tondimuna marsigonggoman

Giring giring ma gosta gosta tu boras ni sikkoru
Asa tibu ma hamu mangiring iring jala marompa ompa di anak dohot boru

On pe dohonokku ma tu hita saluhutna
Purba ma di habinsaran, di hasundutan ma angkola
Sai tong tong ma hita marhaposan jala marhaporusan tu Tuhan, asa sinur na pinahan tu gabena na niula

Sahat sahat ni solu, sahat tu bontean toho di rondang ni bulan
Sai leleng ma hita mangolu, sahat tu parhorasan, sahat tu  panggabean jala sai tong tong di ramoti Tuhan

Songonima hata sian hami tulang sijalo jambar tintin marangkup

Horas ma jala gabe

2. Contoh Mandok Hata Sian Tulang sijalo Tintin Marangkup Singkat, Padat dan Jelas

Mauliate ma di Tuhanta, mauliate nang di parsaoranta di ulaonta di bagasan sadarion.

Lassongonima dihamu anggi parhundulnami rajai Nainggolan,

Sangap do hami di bahen hamu songon haha parhundul muna marhite jambar juhut dohot sinamot na gok i.
 
Godang otik tutu sinamot ni boruttta di pardua hamudo tuhami songon tanda,  naung sisadaboru hita mulai sian ulaonta sadarion .

Bere nami naung gabe hela muna, 
Boru muna naung gabe boru nami. 

Molo adong ulaon di tonga-tonga berenami ima helamunaon, 
Molo hamu di jolo, hami ma dipudi, 
Molo hami di jolo, hamuma di pudi,

Rap mangulahon mahita diakha ulaon lasniroha, dohot ulaon na marragam i. 

Dison nunga dipasahat hamu tu hami jambar tintin marangkup. Attong dohonon ma hata pasu pasuna.

Tu hamu na dua pengantin, berekku dohot borukku:

Tung boru ni ise pe di alap bere, sai tong doi boru ni tulang. Tubuan anak ma hamu-tubuan boru, donganmu ma i tangkas sahat tu saur matua. Jala, leleng ma hamu mangolu tumpahon ni Debata Jahowa.

Horas ma jala gabe.

Itulah contoh mandok hata sian Tulang sijalo Tintin Marangkup. Saya sendiri lebih memilih versi singkat, padat dan jelas agar isi pesan yang terkandung dalam kata-kata itu dapat dengan mudah di pahami dan dimengerti oleh banyak orang.

Baca Juga...