Contoh Mandok Hata di Ulaon Saur Matua Singkat dan Padat


Saur Matua adalah orang yang meninggal dunia yang telah memiliki keturunan dan cucu baik dari anak laki-laki maupun dari anak perempuan.

Dalam budaya adat Batak, saur artinya lengkap atau sempurna, dikatakan bahwa orang yang telah meninggal dunia itu telah sempurna dalam kekerabatan, telah memiliki anak dan memiliki cucu.

Di adat ulaon saur matua, biasanya ada mandok hata dari berbagai pihak, seperti pamoruon, hula-hula, tulang, pemerintah daerah setempat, raja adat dan lain-lain.

Inti pesan yang disampaikan dalam mandok hata di ulaon saurmatua ini adalah berisi tentang kata-kata penghormatan terakhir bagi yang meninggal serta doa & harapan untuk keluarga/keturunan yang ditinggal.

Berikut ini adalah contoh mandok hata di ulaon saur matua Bahasa Batak singkat, padat dan jelas.

Mauliate ma di Amanta pardenggan basa siala asi dohot holong ni rohaNa boi hita marhahipason di apala ombason, ima dipartuat saur matua ni Amang boru namion.

Mauliate ma di Tuhanta, sahat do Amang boru namion on tu na saur-matua. Molo tung masa pe na masa i, asa dapot ma di hita songon hata ni endenta, “Sai rade ale tondingku, tagam panjouonna i”.

Jadi di hamu sude sisolhot na tininggalhon ni damang na tahaholongi on, pabulus ma roha muna dipanadingkon ni ama na tua-tua na tahaholongi on.

Tangiang nami, asima roha ni Tuhan di hamu, jala dipasorangkon ma dipomparan ni natua-tua on anak namarsangap dohot boru namartua. Sai sinur ma pinahan lam tugabena angka naniula ni pomparan ni natua-tua on. Asa mamiaki ma Amanta Debata di sude pomparan ni natua-tua on, jala dilehon angka parsaulian dohot hahipason.

Songoni ma hata sian hami hula-hula muna. Mauliate.

Demikianlah contoh mandok hata di acara ulaon saur matua. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda yang saat ini sedang belajar mandok hata.

Komentar