Soal dan Jawaban materi Pertumbuhan Ilmu Pengetahuan pada Masa Abbasiyah – Agama Islam 8 SMP/MTs


Berikut adalah soal mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Budi Pekerti Kelas VIII SMP/MTs materi Pertumbuhan Ilmu Pengetahuan pada Masa Abbasiyah lengkap dengan kunci jawaban.

Soal Essay:
 1. Siapakah khalifah Harun ar Rasyid?
 2. Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi berdirinya daulah Abbasiyah!
 3. Sebutkan tiga tokoh cendekiawan muslim di bidang ilmu kedokteran!
 4. Sebutkan nama-nama khalifah yang memimpin bani Abbasiyah!
 5. Sebutkan tiga penyebab runtuhnya Daulah Abbasiyah!
Kunci Jawaban:

1. Khalifah Harun ar Rasyid adalah khalifah kelima dari kekalifahan Abbasiyah dan memerintah antara tahun 786 hingga 803. Ayahnya bernama Muhammad Al-Mahdi, khalifah yang ketiga dan kakaknya, Musa Al-Hadi adalah kalifah yang keempat.

Khalifah Harun ar Rasyid merupakan salah satu khalifah Bani Abasiyyah yang mencapai puncak kejayaannya umat Islam. Pada masa pemerintahan Harun ar-Rasyid, pendidikan Islam sangat berkembang pesat sehingga banyak ilmu-ilmu baru yang sampai saat ini terus dikembangkan, misalnya dalam ilmu umum di antaranya bidang filsafat, astronomi, kedokteran, matematika, dan lain-lain. Juga dalam ilmu agama di antaranya tafsir, kalam, tasawuf, dan lain-lain.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi berdirinya daulah Abbasiyah, yaitu:
 • Terjadinya persaingan dalam memperebutkan kursi kekhalifahan
 • Adanya konflik politik di masa pemerintahan sebelumnya
 • Pertentangan etnis
 • Kebiasaan hidup mewah dan kurangnya perhatian terhadap perkembangan agama
 • Munculnya kekuatan baru dan hilangnya kecintaan rakyat
3. Tokoh cendekiawan muslim di bidang ilmu kedokteran, yaitu:
 • Jabir bin Hayyan
 • Hunaian bin Ishak
 • Ibnu Sahal
 • ar-Razi
 • Thabit Ibnu Qurra
4. Nama-nama khalifah yang memimpin bani Abbasiyah, yaitu:
 • Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin al-Abbas
 • Abu Ja’far bin Abdullah bin Muhammad bin Ali
 • Muhammad al-Mahdi bin al-Mansyur
 • Musa al-Hadi bin Muhammad bin Ja’far al-Mansyur
 • Harun ar-Rasyid bin Muhammad al-Mahdi
 • Muhammad al-Amin bin Harun ar-Rasyid
 • Al Ma’mun bin Harun ar-Rasyid
 • Al Mu’tashim Billah Abu Ishaq Muhammad bin ar-Rasyid bin al-Mahdi
 • Al Watsiq Billah Abu Ja’far Harun al-Mu’tashim bin ar-Rasyid
 • Al Mutawakkil Alallah bin al-Mu’tashim bin ar-Rasyid
5. Penyebab runtuhnya Daulah Abbasiyah, yaitu:
 • Perebutan kekuasaan oleh orang-orang berpengaruh di kerajaan.
 • Persaingan antarbangsa
 • Kehidupan para khalifah dan pejabatnya yang teramat mewah dan berfoya-foya
 • Konflik agama
 • Melebihkan bangsa asing daripada bangsa Arab
 • Timbulnya kerajaan-kerajaan kecil yang bebas dari kekuasaan Bani Abasiyyah
 • Adanya penyerangan dari bangsa Mongol yang mengakibatkan khalifah dan keluarganya dibunuh serta ia mengumumkan secara sepihak berakhirnya pemerintahan Bani Abasiyyah di Baghdad

Comments