Soal dan Jawaban materi Pertumbuhan Ilmu Pengetahuan pada Masa Abbasiyah – Agama Islam 8 SMP/MTs


Berikut adalah soal mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Budi Pekerti Kelas VIII SMP/MTs materi Pertumbuhan Ilmu Pengetahuan pada Masa Abbasiyah lengkap dengan kunci jawaban.

Soal Essay:
 1. Siapakah khalifah Harun ar Rasyid?
 2. Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi berdirinya daulah Abbasiyah!
 3. Sebutkan tiga tokoh cendekiawan muslim di bidang ilmu kedokteran!
 4. Sebutkan nama-nama khalifah yang memimpin bani Abbasiyah!
 5. Sebutkan tiga penyebab runtuhnya Daulah Abbasiyah!
Kunci Jawaban:

1. Khalifah Harun ar Rasyid adalah khalifah kelima dari kekalifahan Abbasiyah dan memerintah antara tahun 786 hingga 803. Ayahnya bernama Muhammad Al-Mahdi, khalifah yang ketiga dan kakaknya, Musa Al-Hadi adalah kalifah yang keempat.

Khalifah Harun ar Rasyid merupakan salah satu khalifah Bani Abasiyyah yang mencapai puncak kejayaannya umat Islam. Pada masa pemerintahan Harun ar-Rasyid, pendidikan Islam sangat berkembang pesat sehingga banyak ilmu-ilmu baru yang sampai saat ini terus dikembangkan, misalnya dalam ilmu umum di antaranya bidang filsafat, astronomi, kedokteran, matematika, dan lain-lain. Juga dalam ilmu agama di antaranya tafsir, kalam, tasawuf, dan lain-lain.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi berdirinya daulah Abbasiyah, yaitu:
 • Terjadinya persaingan dalam memperebutkan kursi kekhalifahan
 • Adanya konflik politik di masa pemerintahan sebelumnya
 • Pertentangan etnis
 • Kebiasaan hidup mewah dan kurangnya perhatian terhadap perkembangan agama
 • Munculnya kekuatan baru dan hilangnya kecintaan rakyat
3. Tokoh cendekiawan muslim di bidang ilmu kedokteran, yaitu:
 • Jabir bin Hayyan
 • Hunaian bin Ishak
 • Ibnu Sahal
 • ar-Razi
 • Thabit Ibnu Qurra
4. Nama-nama khalifah yang memimpin bani Abbasiyah, yaitu:
 • Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin al-Abbas
 • Abu Ja’far bin Abdullah bin Muhammad bin Ali
 • Muhammad al-Mahdi bin al-Mansyur
 • Musa al-Hadi bin Muhammad bin Ja’far al-Mansyur
 • Harun ar-Rasyid bin Muhammad al-Mahdi
 • Muhammad al-Amin bin Harun ar-Rasyid
 • Al Ma’mun bin Harun ar-Rasyid
 • Al Mu’tashim Billah Abu Ishaq Muhammad bin ar-Rasyid bin al-Mahdi
 • Al Watsiq Billah Abu Ja’far Harun al-Mu’tashim bin ar-Rasyid
 • Al Mutawakkil Alallah bin al-Mu’tashim bin ar-Rasyid
5. Penyebab runtuhnya Daulah Abbasiyah, yaitu:
 • Perebutan kekuasaan oleh orang-orang berpengaruh di kerajaan.
 • Persaingan antarbangsa
 • Kehidupan para khalifah dan pejabatnya yang teramat mewah dan berfoya-foya
 • Konflik agama
 • Melebihkan bangsa asing daripada bangsa Arab
 • Timbulnya kerajaan-kerajaan kecil yang bebas dari kekuasaan Bani Abasiyyah
 • Adanya penyerangan dari bangsa Mongol yang mengakibatkan khalifah dan keluarganya dibunuh serta ia mengumumkan secara sepihak berakhirnya pemerintahan Bani Abasiyyah di Baghdad

Baca Juga...

There is no other posts in this category.