Mandok Hata di Acara Malam Tahun Baru Bahasa Batak dan Bahasa Indonesia


Apa itu mandok hata? Mandok hata adalah kata yang berasal dari bahasa Batak. Jika diartikan kedalam bahasa Indonesia Mandok artinya Menyampaikan. Sedangkan Hata artinya Kata. Jika disatukan menjadi: Mandok Hata. Jika diartikan ke dalam bahasa indonesia adalah Menyampaikan Kata.

Secara ringkas, makna dari Mandok hata adalah menyampaikan pernyataan atau isi hatinya kepada orang lain, bisa berupa permohonan maaf atau mengakui kesalahan yang pernah diperbuat sepanjang tahun yang lalu dan sekaligus menyampaikan harapan d

Kaitanya Mandok hata dengan malam tahun baru itu apa? Umumya kan orang merayakan puncak malam tahun baru dengan berpesta ria, menghidupkan kembang api, berkeliling-keliling tusan-tuson, berteriak-teriak, berfoto-foto, marmitu, meniup terompet dan lain sebagainya. Namun, ada juga orang yang merayakan malam tahun barunya dengan tidur nyenyak.

Tetapi secara khusus kebanyakan orang batak dalam merayakan malam tahun baru, biasanya akan mengadakan acara kebaktian/ibadah singkat dirumah tepat di malam pergantian tahun itu. Selepas ibadah singkat lalu dilanjutkan dengan sesi Mandok Hata (menyampaikan kata-kata atau ungkapan kata dari hati).

Semua orang yang ikut dalam perkumpulan itu akan Mandok hata secara bergiliran, mulai dari yang muda hingga yang tertua.

Tak disangka, ternyata banyak juga loh orang galau menghadapi acara malam tahun baru, lantaran tidak tau mau mengatakan apa nanti dalam mandok hata.

Bagi kamu yang saat ini sedang memikirkan bagaimana cara Mandok hata yang baik dan benar, akan saya uraikan contoh mandok hata.

Sebetulnya inti dari mandok hata dalam acara malam tahun baru adalah menyampaikan permintaan maaf kepada orang tua, kakak, kakek/nenek dan ke semua orang-orang yang ada ikut berkumpul di acara tersebut bila ada kesalahan yang dilakukan pada tahun sebelumnya. Inti selanjutnya adalah evaluasi diri sepanjang tahun lama dan harapan yang ingin dicapai di tahun yang baru.

Contoh Mandok hata dalam bahasa batak

Parjolo sahali, mandok mauliate ma hita tu Tuhanta Debata disiala asi dohot holong nirohana boi hita marpungu di bagas jabutaon i ma di acara malam tahun baru.

Mauliate ma di Tuhanta ala di dongani Tuhan hita sekeluarga di taon na buruk i, boi tolhas tu taon na imbaru on.

Di Bapa dohot Uma nang disude na pungu hita di son, ra godang do kesalahan ku baik sian segi pangalaho, sikap dohot tutur kata na hubahen di jolomuna sepanjang taon na buruk i, mangido au tu hamuna asa maaffon hamu ma sude kesalahanki songon parsalpu ni taon na buruk i.

Di ho Uma, (hiks-hiks-hiks sambil mulai terisak-isak...) tung mancai jotjot do hu songgahi ho umaku, gogo hian sipata mangalusi hatam, sipata olo au mangalo uma. Maafpon ma au da Uma. 

Sai anggiat ma tutu di taon na imbaru on, lam imbaru ma diri dohot rohatta.

Ajari hamu au attong bapa uma, asa lam tu dengganna pangalahokku dohot asa lam marbisuk au.

Sai anggiat ma tutu, di taon na imbaru on godang pasu-pasu dilehon tuhan ta tu hita saluhut keluarga.

Tangiangkon hamu au attong asa sai anggiat ma ditaon na imbaru on: asa gabe maranak-marboru hami, asa dapotan karejo au, asa monang au CPNS taon on, asa wisuda au taon on, asa lam ringgas au tu gareja, asa adong rokkaphu, asa mangoli-muli au nian, asa lancar usaha ku... (dohot akka na asing).

Jadi, songon i ma jolo hata sian au. Selamat taon baru ma dihita. Butima

Itulah contoh mandok hata dalam bahasa Batak.

Contoh mandok hata dalam bahasa Indonesia

Pertama sekali kita mengucap syukur kepada Tuhan Allah kita atas berkat dan kasih setianyalah kita dapat berkumpul kembali pada malam tahun baru ini.

Kita mengucap syukur kepada Tuhan, selama setahun yang lalu Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita.

Untuk ayah dan ibu serta kepada semua kita yang berkumpul di rumah ini, saya minta maaf bila ada hal yang kurang berkenan di hati Ayah dan Ibu dan kalian semua. Semua kesalahan dan perbuatan yang pernah saya lakukan sepanjang tahun yang lalu, biarlah itu terhapus dari hati kalian seperti berlewatnya tahun yang buruk. Jadilah hati kita menjadi baru seperti kehadiran tahun baru ini.

Untuk mama tercinta, (hiks-hiks-hiks sambil mulai terisak-isak...) aku sering membentak-bentak mama, sering melawan mama, sering tidak mendengar kata-kata mama, maafkanlah aku ma ya....

Oppung, Ayah, Ibu, Abang dan Kakak bulan lalu saya telah menyelesaikan kuliah. Terima kasih kepada Tuhan kita ucapkan atas gelar Sarjana yang telah saya peroleh di beberapa bulan yang lalu. Doakan kalianlah aku agar mendapatkan pekerjaan di tahun baru ini.

(jika anda ingin menikah).. Oppung, Ayah dan Ibu kalian memang sudah menginginkan aku untuk segera menikah, tetapi Tuhan memang belum mengijinkan aku untuk menikah. Berdoalah kita amang inang supaya Tuhan memberikan jodoh pada aku. Kiranya di Tahun baru ini aku bisa menikah ya Oppung, Bapak dan Mamak.

(jika anda ingin menjadi PNS..) Oppung, Bapak dan Mamak maafkanlah aku jika tahun yang lalu aku belum bisa lulus CPNS. Doakanlah aku Oppung, Ayah dan Ibu agar tahun ini aku bisa lulus CPNS.

Kiranya di tahun yang baru ini, sehat-sehatlah kita semua. Semoga Tuhan menjauhkan penyakit dari kita.

Demikianlah dulu dari saya. Selamat tahun baru buat kita semua.

Demikianlah uraian contoh kata-kata mandok hata di acara malam tahun baruan dalam 2 bahasa, yaitu bahasa batak dan bahasa indonesia. Tentu sekali, anda dapat merubah dan menambah kata-kata tersebut sesuai dengan situasi dan kebutuhan.