Amerika Serikat Berada di Sebelah Selatan...


Amerika Serikat berada di sebelah selatan...
A. Meksiko
B. Kanada
C. Samodera Pasifik
D. Samodera Atlantik

Jawaban: B. Kanada

Amerika Serikat berbatasan dengan Kanada di sebelah utara dan Meksiko di sebelah selatan. Di sebelah barat Amerika Serikat terletak Samudera Pasifik, sedangkan di sebelah timur terdapat Samudera Atlantik. Jadi, Amerika Serikat terletak di antara Samudera Pasifik di sebelah barat dan Samudera Atlantik di sebelah timur.