Jawaban: Ketentuan peraturan pemerintah perlu diikuti dan ditaati, terutama untuk mencapai ketertiban seta keselamatan diri. Seorang anak yang tidak mematuhi peraturan berlalu lintas mencerminkan yang bersangkutan belum menghayati ajaran kepercayaannya terutama dalam aspek

Ketentuan peraturan pemerintah perlu diikuti dan ditaati, terutama untuk mencapai ketertiban seta keselamatan diri. Seorang anak yang tidak mematuhi peraturan berlalu lintas mencerminkan yang bersangkutan belum menghayati ajaran kepercayaannya terutama dalam aspek.....
A. Manembah kepada Tuhan
B. Ketaatan asas religius
C. Ketaatan asas cinta sesama
D. Taat asas dan menghargai pemimpin
E. Ekonomi dan Nilai kerja Keras

Jawaban: C. Ketaatan asas cinta sesama

Ketaatan pada peraturan pemerintah dan aturan lalu lintas merupakan salah satu bentuk ketaatan pada asas cinta sesama. Dalam ajaran kepercayaan, ketaatan pada asas cinta sesama adalah hal yang sangat penting karena melalui cinta sesama, seseorang dapat hidup harmonis dan saling membantu.

Maka dari itu, seorang anak yang tidak mematuhi peraturan berlalu lintas menunjukkan kurangnya kesadaran akan pentingnya saling menghargai dan menghormati sesama.

Comments