Jawaban: Dalam kepercayaan tertentu ada pantangan dan larangan memasuki “rumah suci” bagi perempuan yang sedang haid atau ibu yang baru melahirkan. Juga tidak boleh menyentuh peralatan dan bahan-bahan yang digunakan dalam suatu ritual kepercayaan. Manakah pernyataan berikut sesuai dengan kenyataan tersebut?

Dalam kepercayaan tertentu ada pantangan dan larangan memasuki “rumah suci” bagi perempuan yang sedang haid atau ibu yang baru melahirkan. Juga tidak boleh menyentuh peralatan dan bahan-bahan yang digunakan dalam suatu ritual kepercayaan. Manakah pernyataan berikut sesuai dengan kenyataan tersebut?...
A. Ketentuan tersebut terkait dengan adanya roh-roh halus yang dapat mengganggu wanita.
B. Kondisi wanita haid dan baru melahirkan sangat lemah kejiwaannya dan mudah goyah.
C. Adanya larangan menunjukkan ritual mensyaratkan keharusan kesucian fisik maupun rohani.
D. Adanya ritual-ritual tertentu yang membedakan peranan laki-laki dan perempuan.
E. Menunjukkan keutamaan wanita, sehingga dibebaskan dari kewajiban ritual jika sakit.

Jawaban: C. Adanya larangan menunjukkan ritual mensyaratkan keharusan kesucian

Pernyataan C. Adanya larangan menunjukkan ritual mensyaratkan keharusan kesucian fisik maupun rohani. lebih sesuai dengan kenyataan tersebut.

Pantangan dan larangan tersebut didasarkan pada keyakinan bahwa ruang suci tersebut harus dijaga kesuciannya, baik dari segi fisik maupun rohani.

Hal ini termasuk salah satu cara menjaga kesucian tempat peribadatan dalam kepercayaan tertentu. Adanya pantangan tersebut juga dapat diartikan sebagai bentuk penghormatan terhadap tempat suci dan ritual kepercayaan yang dilakukan.

Pernyataan A, B, D, dan E tidak sepenuhnya benar dan dapat dikatakan tidak sesuai dengan kenyataan.

Comments