Buku Ende HKBP Lengkap Dengan Musik


Berikut daftar Buku Ende HKBP lengkap dengan lirik dan musiknya.

*Link Belum Semua Aktif Karena Sedang Dalam Proses Pengerjaan.

BE No. 1 - Ringgas Ma Ho Tondingku
BE No. 2 - Naeng Pujionku Ho Jahowa
BE No. 3 - Puji Jahowa Ale Tondingku
BE No. 4 - Sai Puji Debata
BE No. 5 - Sai Tapuji Ma Jahowa
BE No. 6 - Puji Jahowa Na Sangap
BE No. 7 - Puji Hamu Ma Asi Ni Roha
BE No. 8 - Jahowa, Jahowa
BE No. 9 - Hupuji Holong Ni
BE No. 10 - Hupuji Hupasangap Ho
BE No. 11 - Aha Ma Endehononku
BE No. 12 - Dipuji Rohangkon Do Ho
BE No. 13 - Nda Tama Endehononku
BE No. 14 - Puji Hamu Jahowa Tutu
BE No. 15 - Aut Na Saribu Hali Ganda
BE No. 16 - Tapuji Ma Tuhanta
BE No. 17 - Raja Na Tumimbul
BE No. 18 - Ungkap Bahal Na Umuli
BE No. 19 - O Jesus Tatap Ma Tuson
BE No. 20 - O Jesus Tuhannami
BE No. 21 - Bege Ma Sude Hamu
BE No. 22 - Nunga Ro Di Parguruan
BE No. 23 - Jesus Hami Ro Dison
BE No. 24 - Tatap Hami On
BE No. 25 - Hatami Ale Tuhanku
BE No. 26 - Dame Nimmu Ale Jesus
BE No. 27 - Haleluya Ari Minggu
BE No. 28 - Hata Ni Jahowa
BE No. 29 - I Ma Tingki Hasonangan
BE No. 30 - Jesus Lehon Hatorangan
BE No. 31 - Ari Na Marhasonangan
BE No. 32 - Nang Lao Ruar Masuk Pe
BE No. 33 - Antong Sai Dok Ma Amen
BE No. 34 - Jesus Do Haholonganta
BE No. 35 - Sude Hami Na Dison Marpungu
BE No. 36 - Pasupasu Hami
BE No. 37 - Asi Ni Roha
BE No. 38 - Paruak Ma Harbangan I
BE No. 39 - Beha Ma Panjalongku
BE No. 40 - Las Be Ma Rohamuna
BE No. 41 - Parripe Ni Tuhanta
BE No. 42 - Hamu Sude Naung Tinoruan
BE No. 43 - Padiri Rohamuna
BE No. 44 - Hamuna Na Porsea I Sai Tomu Hamu Tuhan Jesus
BE No. 45 - Hosianna Anak Ni Raja David
BE No. 46 - Na Sian Ginjang Do Au Ro
BE No. 47 - Di Na Saborngin I Do Binsar
BE No. 48 - Ria Ma Hita Sasude
BE No. 49 - Sai Ro Ma Tu Bara
BE No. 50 - Marende Ma Hamu
BE No. 51 - Tole Puji Ma Tuhanta
BE No. 52 - Hatuaon Do
BE No. 53 - Di Betlehem Do Tubu
BE No. 54 - Sonang Ni Bornginna i
BE No. 55 - Borngin Na Badia
BE No. 56 - Sai Ro Ma Hamuna
BE No. 57 - Nunga Jumpang Muse Ari Pesta
BE No. 58 - Martumbur Tungkotungko
BE No. 59 - O Jesuski Hupuji Ho
BE No. 60 - Marolopolop Hamu
BE No. 61 - Na Tau Las Ni Roha
BE No. 62 - Halalas Ni Roha Godang
BE No. 63 - Jesus Ho Do Sai Tongtong
BE No. 64 - Naung Moru Do Muse Sataon
BE No. 65 - Majumpang Taon Naimbaru
BE No. 66 - Debata Baen Donganmi
BE No. 67 - Hamu Ale Donganhu
BE No. 68 - Ihuthon Au Sude Hamu
BE No. 69 - Jesus Sai Urupi Hami
BE No. 70 - Naung Salpu Taon Na Buruk i
BE No. 71 - O Raja Na Sumurung
BE No. 72 - Hehe Ma Hamu Parbegu
BE No. 73 - Bintang Ni Si Jakob
BE No. 74 - Sai Marlasniroha Hita
BE No. 75 - Naung Binsar Do Panondang i
BE No. 76 - Sada Nama Sangkap Ni Rohangku
BE No. 77 - Hamu Saluhut Halak
BE No. 78 - O Ulu Na Sap Mudar
BE No. 79 - Di Na Ponjot Rohangku
BE No. 80 - Mauas Jesus
BE No. 81 - Jesus Mual Ni Ngolungku
BE No. 82 - O Jesusku Tu Bugangmu
BE No. 83 - Na Lao Do Birubiru i
BE No. 84 - Aut Na Ginorga Tu Rohangku
BE No. 85 - Sai Ingoton Ni Rohangku
BE No. 86 - Silang Na Badia
BE No. 87 - Jesus Kristus Do Manobus
BE No. 88 - Di Surgo Do Alealenta
BE No. 89 - Ate Di Dia Soropmi
BE No. 90 - Sai Marlas Ni Roha Hita
BE No. 91 - Hatuaon Do
BE No. 92 - Puji Ma Na Manaluhon
BE No. 93 - Pesta Paska Hatuaon
BE No. 94 - Ale Tondingku Naung Hehe
BE No. 95 - Ngot Ma Ho Dijou Soara
BE No. 96 - Nunga Talu Hamatean
BE No. 97 - Patimbul Be Ma Sangap
BE No. 98 - Tuhan Debata
BE No. 99 - O Tondi Parbadia Bongoti
BE No. 100 - Bongoti Ma Rohangku
BE No. 101 - O Debata Mansai
BE No. 102 - O Tondi Parbadia Bongoti
BE No. 103 - Tung Beasa Au Holsoan
BE No. 104 - Bongoti Ma Rohangku
BE No. 105 - Debata Do Manggomgomi
BE No. 106 - Ale Tuhan Amanami
BE No. 107 - O Tondi Parbadia i, Sai Masuk
BE No. 108 - Hata Ni Jahowa
BE No. 109 - Jesus Hami Ro Dison, Asa
BE No. 110 - Haleluya! Pinuji ma
BE No. 111 - Patimbul Be Ma Sangap
BE No. 112 - O Tondi Parbadia i, Bongoti
BE No. 113 - Debata Sitolusada
BE No. 114 - Parohon Harajaonmi
BE No. 115 - Tuhan Debata
BE No. 116 - Ditompa Ho Do Au
BE No. 117 - Jahowa Debatanta Do
BE No. 118 - Paian Ma Di Hami
BE No. 119 - Martua Do Dohonon
BE No. 120 - Ale Immanuel Tatap
BE No. 121 - Jesus Raja Ni Huria
BE No. 122 - Ida Hinadenggan Ni
BE No. 123 - Ale Dongan Na Saroha
BE No. 124 - Di Borngin Na Parpudi i
BE No. 125 - Marlasniroha Hita On
BE No. 126 - Na Marguru Do Luhutna
BE No. 127 - Lam Gogo
BE No. 128 - Ditanda Debatanta
BE No. 129 - Huhalashon Huringkoti
BE No. 130 - Parohon Harajaonmi
BE No. 131 - Batang Aek Usehononku
BE No. 132 - Anggiat Apimi Ma Galak
BE No. 133 - Naeng Pujionku Ho Jahowa
BE No. 134 - Ale Tuhan Amanami
BE No. 135 - O Tondi Parbadia I Bongoti
BE No. 136 - Bidang Dope Na Holom i
BE No. 137 - Raphon Tuhan Jesus i
BE No. 138 - Ngot Ma Ho Dijou Soara
BE No. 139 - Ndang Tadingkononku Ho
BE No. 140 - Girgir Ma Hamu
BE No. 141 - Sai Tiur Ma Langkamuna
BE No. 142 - O Tondi Parbadia i, Bongoti
BE No. 143 - Jerusalem, Jerusalem
BE No. 144 - Na Hot Padanku
BE No. 145 - Dang Hapalang Las Ni Roha
BE No. 146 - O Jesus Naeng Tardidi
BE No. 147 - Jesus Hami Ro Dison, Asa
BE No. 148 - Sian Surgo i Suru Tondimi
BE No. 149 - Ho Tongtong Ihuthononku
BE No. 150 - Ndang Au Nampuna Ahu
BE No. 151 - Na Sonang Au
BE No. 152 - Jesus Na Mamorsan
BE No. 153 - O Jesus Naung Sineat
BE No. 154 - Sai Palingggas Ho
BE No. 155 - Naung Moru Do Muse Sataon
BE No. 156 - Jahowa Tuhanki
BE No. 157 - O Tondi Parbadia I, Bongoti
BE No. 158 - Tuhan Debata
BE No. 159 - Martua Dongan Angka Na
BE No. 160 - Au Dohot Na Saripengkon
BE No. 161 - Tangihon Anggukanggukkon
BE No. 162 - O Debata Mansai
BE No. 163 - Jesus Hinaposan Ni
BE No. 164 - O Tuhan Jesus, Ho Rajangku
BE No. 165 - Na Basa Do Roham Di Au
BE No. 166 - Ai Beasa Di Balian
BE No. 167 - Dijangkon Jesus Do Pardosa
BE No. 168 - Disesa Jesus Dosa
BE No. 169 - Ho Sipangolu Au
BE No. 170 - Ia Aek Santetek
BE No. 171 - Tandai Ma Au
BE No. 172 - O Jesus Panondang
BE No. 173 - Sai Mulak
BE No. 174 - Torop Dope
BE No. 175 - Tu Dia Ho, Na Loja i
BE No. 176 - Na Mungkap Do Surgo
BE No. 177 - Ndada Tarhataon
BE No. 178 - Ro Ma Tu Jesus
BE No. 179 - Adong Do Sada Mual
BE No. 180 - Ro Tu Jesus Ho Na Loja
BE No. 181 - Ndang Na Tarpaboa
BE No. 182 - Tu Jolom O Debatangku
BE No. 183 - Na Jumpang Au
BE No. 184 - Aut Na Saribu Hali Ganda
BE No. 185 - Holan Sada Debatanta
BE No. 186 - Tongtong Tutu Na Denggan Do
BE No. 187 - Denggan Do Panogum
BE No. 188 - Jahowa Siparmahan Au
BE No. 189 - O Jesus Na Pangolu Au
BE No. 190 - Las Rohangku Situtu
BE No. 191 - Hosana Do Nilehon Ni
BE No. 192 - O Tuhan Jesus, Raja
BE No. 193 - Maribak Langit
BE No. 194 - Aut So Asi Roham
BE No. 195 - Holong Do Roha
BE No. 196 - Sai Hujaha Di Pustaha
BE No. 197 - Na Marmahani Hita
BE No. 198 - Aut Unang Ho
BE No. 199 - Tibu Ma Jumpang Tingki
BE No. 200 - Di Surgo Do Alealenta
BE No. 201 - Na Martungkot Sere Au
BE No. 202 - Huhaholongi Ho
BE No. 203 - Holong Do Rohangkon Di Ho
BE No. 204 - Ndang Tadingkononku Ho
BE No. 205 - Ale Jesus Tuhannami
BE No. 206 - Na Dison Do Au Tuhanku
BE No. 207 - Sai Tiop Ma Tanganku
BE No. 208 - Ale Dongan Na Saroha
BE No. 209 - Na Sonang Au
BE No. 210 - O Tuhan Na Marasi Roha
BE No. 211 - Tuhan Jesus Siparmahan
BE No. 212 - Haholongon Na Badia
BE No. 213 - Dung Sonang Rohangku
BE No. 214 - Sonang Di Lambung Jesus
BE No. 215 - Na Martua Ninna Jesus
BE No. 216 - Gargar Dolok
BE No. 217 - Jahowa Do Donganku
BE No. 218 - Tong Do Tau Haposan
BE No. 219 - Ise Do Alealenta
BE No. 220 - Ndang Jumpang Hian
BE No. 221 - Saleleng Jesuski
BE No. 222 - Tu Jolo Ni Tuhanku
BE No. 223 - Husomba Ho Tuhan
BE No. 224 - Jalo Tanganku
BE No. 225 - Ai Beasa Tung Humolso
BE No. 226 - Adong Do Hasonangan
BE No. 227 - Jesus Ngolu Ni Tondingku
BE No. 228 - Jesus Haposanku
BE No. 229 - Hatami Ale Tuhanku
BE No. 230 - Ho Tongtong Ihuthononku
BE No. 231 - On Ma Na Di Rohangki
BE No. 232 - Sian Sude Parulian Na Arga
BE No. 233 - Turena I Manodo
BE No. 234 - O Jesus Tatap Ma Tuson
BE No. 235 - Tumpalhu Na Ummuli Ho
BE No. 236 - Jotjot Do Marsak
BE No. 237 - Jesus Kristus Do Manobus
BE No. 238 - Ihuthon Au Sude Hamu
BE No. 239 - Binsan Ro Asi Ni Roha
BE No. 240 - Ngot Ma Ho Dijou Soara
BE No. 241 - Asal Ma Ibana
BE No. 242 - Rahis Jala Maol
BE No. 243 - Sai Berengi Partonggolan
BE No. 244 - Binsan Ro Asi Ni Roha
BE No. 245 - Asal Ma Ibana
BE No. 246 - Jesus Urupi
BE No. 247 - Sai Hehe Ma Hamuna, Hamu
BE No. 248 - Saleleng Ho Di Tano On
BE No. 249 - Ngot Ma Ho, O Tondingki
BE No. 250 - Hatami Ale Tuhanku
BE No. 251 - Na Monang i Do
BE No. 252 - O Jesus Sai Dongani
BE No. 253 - Ale Debatangki
BE No. 254 - Di Na Ponjot Rohangku
BE No. 255 - Holan Sada Do Na Ringkot
BE No. 256 - Jesus Kristus i Do Raja
BE No. 257 - Jonok Debatanta
BE No. 258 - Sai Hutuju
BE No. 259 - Sai Beta Ma Tondingku
BE No. 260 - Holan Jesus Do Hubaen
BE No. 261 - Bintang Sipartogi
BE No. 262 - Jahowa Tuhanki
BE No. 263 - Tudos Tu Galumbang i
BE No. 264 - Adong Dope Paradianan
BE No. 265 - Naung Moru Do Muse Sataon
BE No. 266 - Tu Banuaginjang Do
BE No. 267 - O Tuhan Sulingkit
BE No. 268 - Debatangku Do Donganku
BE No. 269 - Tu Jolo Ni Tuhanku
BE No. 270 - Ngot Ai Torang Do Ari
BE No. 271 - Beta, Beta Hita
BE No. 272 - Sai Tole, Tole Ro Sude
BE No. 273 - Jesus Tuhanku, Rajai Ma Au
BE No. 274 - Sai Hehe Ma Hamuna, Hamu
BE No. 275 - O Jesus Tuhanhi
BE No. 276 - O Jesus Siparmonang i
BE No. 277 - Marsada Roha Hita
BE No. 278 - Bangso Na Sumurung i
BE No. 279 - Pasahat Ma Sudena
BE No. 280 - Tongtong Tutu Na Denggan Do
BE No. 281 - Martua Do Na Marhaposan
BE No. 282 - Tung Beasa Au Holsoan
BE No. 283 - Nang Sipata Pe Idaon
BE No. 284 - Sonang Do Rohangku
BE No. 285 - Binsan Ro Asi Ni Roha
BE No. 286 - Unang Ma Tangishon
BE No. 287 - Gaor Pe Sude Humaliang
BE No. 288 - Na Marguru Do Luhutna
BE No. 289 - Pos Ma Ho Rohangku
BE No. 290 - Ai Beasa Tung Humolso
BE No. 291 - Binsar Ma, Binsar Ma
BE No. 292 - Girgir Ma Hamu
BE No. 293 - Ndang Jumpang Hian
BE No. 294 - Unang Sai Holsoan Ho
BE No. 295 - Holan Di Surgo i
BE No. 296 - Holso Rohangku Ditatap Ho
BE No. 297 - Na Marsak Roham
BE No. 298 - Di Lambungmi O Jesuski
BE No. 299 - Debata Do Manggomgomi
BE No. 300 - Tapuji Ma Tuhanta
BE No. 301 - Las Situtu Rohangku
BE No. 302 - Binsar Ma Manogot On
BE No. 303 - Jahowa, Tuhanki
BE No. 304 - O Jesus Panondang
BE No. 305 - Hupuji Hupasangap Ho
BE No. 306 - Hupuji Ho, Ale Tuhanku
BE No. 307 - Mata Ni Ari
BE No. 308 - Jumolo Ma Hupuji
BE No. 309 - Raphon Tuhan Jesus i
BE No. 310 - Tapuji Ma Tuhanta
BE No. 311 - Sai Palinggas Ho
BE No. 312 - Puji Jahowa Na Sangap
BE No. 313 - O Jesus Tatap Ma Tuson
BE No. 314 - Na Salpu Do Arian I, Hupuji
BE No. 315 - Na Salpu Do Arian I, Soluk
BE No. 316 - Sai Marlas Ni Roha Hita
BE No. 317 - Hamu Saluhut Halak
BE No. 318 - Nunga Loja Dagingkon
BE No. 319 - Sai Tiop Ma Tanganku
BE No. 320 - Maporus Do Arian
BE No. 321 - Marujung Do Sadari On
BE No. 322 - O Jesus Sipangolu Au
BE No. 323 - Sonang Do Rohangku
BE No. 324 - Hamu Saluhut Halak
BE No. 325 - Bodari On
BE No. 326 - Ia Loja Au
BE No. 327 - Aut Na Saribu Hali Ganda
BE No. 328 - Naeng Salpu Ari Minggu
BE No. 329 - Jesus Hinaposan Ni
BE No. 330 - Di Tano On Mardagang Au
BE No. 331 - Sai Kristus Do Ngolungku
BE No. 332 - Binoto Jonok Ni Adamhu
BE No. 333 - Jesus Hinaposan Ni
BE No. 334 - Nasa Jolma Ingkon Mate
BE No. 335 - Loas Au, Asa Lao
BE No. 336 - Sonang Ma Modom
BE No. 337 - Molo Giot Ho Tu Ginjang
BE No. 338 - Hehe Do Muse
BE No. 339 - Diingot Halak Dagang
BE No. 340 - Hamu Saluhut Halak
BE No. 341 - Tibu Ma Jumpang
BE No. 342 - Ngot Ma Ho Dijou Soara
BE No. 343 - Jerusalem Ho Huta Na Timbo
BE No. 344 - Ungkap Bahal Na Ummuli
BE No. 345 - Di Dia Adian?
BE No. 346 - Adong Dope Paradianan
BE No. 347 - Sai Masipaidaan
BE No. 348 - Lobi Timbona Dope
BE No. 349 - Hatiha Na So Salpu Be (1)
BE No. 350 - Hatiha Na So Salpu Be (2)
BE No. 351 - Martua Dongan Angka Na
BE No. 352 - Beha Ma Panjalongku
BE No. 353 - Di Surgo Hasonangan i
BE No. 354 - Sai Tong Maimaima Do
BE No. 355 - Tongtong Tutu Na Denggan Do
BE No. 356 - Na Malungun Do Rohangku
BE No. 357 - Songon Ursa Na Binuru
BE No. 358 - Hamu Saluhut Harajaon
BE No. 359 - Sai Hehe Ma Tuhanta i
BE No. 360 - Tongtong Longang Do Rohangkon
BE No. 361 - Na Denggan Situtu Do
BE No. 362 - Endehon Ende Na Imbaru
BE No. 363 - Mauliate Dok Hamuna
BE No. 364 - Sai Huranapi Dolok i
BE No. 365 - Haleluya! Puji Ma
BE No. 366 - O Ale Jesus Tuhanki
BE No. 367 - Na Tau Las Ni Roha
BE No. 368 - Tuhan Jesus, Tuhan Jesus
BE No. 369 - O Jesus Panondang
BE No. 370 - Naeng Haholonganku
BE No. 371 - Burju Ma Hita Mardalani
BE No. 372 - Rohangku Sai Halashon Ma
BE No. 373 - Mangula Hita Jolma
BE No. 374 - Jesus Manjou Ho
BE No. 375 - Adong Do Hasonangan
BE No. 376 - Ise Na Di Pintu i
BE No. 377 - Ro Ma Hamu Sudena
BE No. 378 - Sai Dijangkon Jesus i
BE No. 379 - Ndang Sadihari
BE No. 380 - So Ma Jolo Ise i
BE No. 381 - Di Dia Jesus
BE No. 382 - Sangga Rodi Harorona
BE No. 383 - Adong Do Ama
BE No. 384 - Ro Ma Hamu Rade
BE No. 385 - Dijouhon Jesus Ro
BE No. 386 - O Dangol Ni Hapariron i
BE No. 387 - Hatop Ma Ho Ro
BE No. 388 - So Ma Jolo Jala Pingkir
BE No. 389 - Ale Dongan Ro Tu Jesus
BE No. 390 - Nunga Sae Dosam
BE No. 391 - So Tung Ditulak
BE No. 392 - Sai Pasiat Tuhan Jesus
BE No. 393 - Las Ni Roha Bolon i
BE No. 394 - O Jesus Tuhanki
BE No. 395 - Masuk Ma Ho
BE No. 396 - Nunga Talu Musumuna
BE No. 397 - Nda Nunga Salpu Borngin i
BE No. 398 - Beha Na So Mardame
BE No. 399 - Unang Tarlalap Di Hata
BE No. 400 - O Ho Di Hamagoanmi
BE No. 401 - Boasa Sai Tong Di Na Alang
BE No. 402 - Ndang Na Ro Di Roham
BE No. 403 - Pos Rohangku Di Tuhanku
BE No. 404 - Unang Ho Sai Di Na Holom
BE No. 405 - Adong Sada Mual
BE No. 406 - Di Lambung Ni Parsilang
BE No. 407 - Panotnoti Ma Silang
BE No. 408 - Bornginna i
BE No. 409 - Angka Birubiru
BE No. 410 - Na Ro Ma Sahalak
BE No. 411 - Nang Pe Rara Dosamu
BE No. 412 - Ndi Di Dolok Adui
BE No. 413 - Hutanda Haporusanki
BE No. 414 - Ingot Na Tau
BE No. 415 - Ai Naeng Malua Ho
BE No. 416 - Tu Jolom O Debatangku
BE No. 417 - Rade Situtu Haluaon
BE No. 418 - Sasude Hadosaonmu
BE No. 419 - Ho Na Marsak Roha i
BE No. 420 - Huboan Do Dosangku
BE No. 421 - Marsomba Au Di Jolomon
BE No. 422 - Na Ro Do Au
BE No. 423 - Na Ro Ma Borngin i
BE No. 424 - Soara Ni Tondi
BE No. 425 - Batu Mamak Di Au On
BE No. 426 - Tutu Na Mate Jesus i
BE No. 427 - Marserep Marunduk
BE No. 428 - Ho Na Loja Ho Na Sorat
BE No. 429 - Portibi Torus Binolus
BE No. 430 - Ai Ditanda Ho Mual i
BE No. 431 - Adong Na Jolo Sada Ina
BE No. 432 - Sian Hurungan Ni Dosangki
BE No. 433 - O Tuhan Sai Topot Au
BE No. 434 - Tuhan Jesus Bereng Au
BE No. 435 - Marolopolop Tondingki
BE No. 436 - Ai Adong Do Tuhanku
BE No. 437 - Tung Na Muba Rohangku
BE No. 438 - Beta Sai Taendehon Ma
BE No. 439 - Las Ni Rohangkon
BE No. 440 - Sai Puji Ma Tuhanta
BE No. 441 - Di Au Tuhan Jesus
BE No. 442 - Najolo Tung Na Loja
BE No. 443 - Dung Tuhan Jesus
BE No. 444 - Bona Ni Ngolungku
BE No. 445 - Sai Ingoton Ni Rohangku
BE No. 446 - Ho Ma Di Au
BE No. 447 - Ho Mual Hangoluan i
BE No. 448 - O Tuhan Jesus Ho Do
BE No. 449 - Sai Solhot Tu Silangmi
BE No. 450 - Tung Na Tarapul Do
BE No. 451 - O Tuhanki Di Goarmi
BE No. 452 - Na Ro Pandaoni Bolon
BE No. 453 - Sada Goar Na Umuli
BE No. 454 - O Tuhan Jesus Holong
BE No. 455 - Tung Na Ringkot
BE No. 456 - O Tuhanku, Ho Jambarhu
BE No. 457 - Bagas Ni Haholongan
BE No. 458 - Barita Na Umuli
BE No. 459 - Sonang Do Langkangku
BE No. 460 - Ala Ni Tuhan Jesus
BE No. 461 - Songgop Tu Hami
BE No. 462 - Ale Tondi Parbadia
BE No. 463 - Pasupasum Tongosonmu
BE No. 464 - Huboan Ma Diringku
BE No. 465 - Pasupasu Lehononmu
BE No. 466 - Nunga Ro Au
BE No. 467 - Asi Ni Roham Hupuji
BE No. 468 - Adong Do Hasonangan i
BE No. 469 - Di Dia Ahu Tu Dia
BE No. 470 - Jesus Ho Nampuna Au
BE No. 471 - Hupillit Jesus Donganki
BE No. 472 - Sai Malungun Do
BE No. 473 - Ariari Sai Ramoti
BE No. 474 - Ingkon Jesus Do Donganku
BE No. 475 - Tuhan Jesus Siparmahan
BE No. 476 - Ndada Au Guru Di Au
BE No. 477 - Mansai Lan Habiaran
BE No. 478 - Sai Malungun Do
BE No. 479 - Jonok Lam Jonok
BE No. 480 - Songon Sada Batang Aek
BE No. 481 - Godang Dope
BE No. 482 - Asa On Ma Na Tutu
BE No. 483 - Tuhanta I Do Tuat
BE No. 484 - O Tuhan Au Ma Donganmi
BE No. 485 - Dongani Ma Au Tuhan
BE No. 486 - Jesus Ro Ma Ho
BE No. 487 - Tung Halak Na Margogo
BE No. 488 - Nang Na Buni Di Roha
BE No. 489 - Sai Haposi Tuhanmi
BE No. 490 - Nang Gunsang Pe
BE No. 491 - O Jesus Tuhannami i
BE No. 492 - Na Mora Tutu
BE No. 493 - Naeng Modom Do Sudena
BE No. 494 - Holom Bornginna i
BE No. 495 - Maringan Do Di Surgo I
BE No. 496 - Sion Paradiananta
BE No. 497 - Di Na Humolso Rohangki
BE No. 498 - Buni Pe Dalan I
BE No. 499 - Ale Dongan Sai Tangihon
BE No. 500 - Tingganghon Sude
BE No. 501 - Sai Ditogutogu Jesus
BE No. 502 - Jahowa Siparmahan Au
BE No. 503 - Na Loja Ho, O Donganki
BE No. 504 - Ditogu Tuhan Jesus Au
BE No. 505 - Jesus Do Manogu Au
BE No. 506 - Dame Na Gok
BE No. 507 - Habangsa Parasian I
BE No. 508 - Sai Patogu
BE No. 509 - Lao Malos Duhut I
BE No. 510 - Silu Soso I Ma Donganmu
BE No. 511 - Ai Tagamon Idaonku
BE No. 512 - Didalani Jesus Tano
BE No. 513 - Bidang Tutu Sisabion
BE No. 514 - Sai Lului Dongan Na Mago
BE No. 515 - Ringgas Ma Ta Paboa
BE No. 516 - Bege Joujou Ni Jesus
BE No. 517 - Di Dia Angka Jolma
BE No. 518 - Marsinondang Dibaen
BE No. 519 - Tarbege Do Panjou
BE No. 520 - Partangisan Do Hape
BE No. 521 - Sambulom, Sambulom
BE No. 522 - Surgo I Sambulonta Do I
BE No. 523 - Songgop Tu Hami
BE No. 524 - Ise Naeng Sahat Tu Surgo I
BE No. 525 - Na Laho Ma Au
BE No. 526 - Tongam Ni Huta I
BE No. 527 - Saluhut Do Hutadingkon
BE No. 528 - Tu Dia Ho Dung Mate Ho
BE No. 529 - Angka Naung Monding
BE No. 530 - Tu Sambulo Ni Tondingku
BE No. 531 - Sai Uluhon Au, O Tuhan
BE No. 532 - Molo Marsinondang
BE No. 533 - Hutanda Sada Huta I
BE No. 534 - Di Ginjang Di Surgo
BE No. 535 - Hamatean Parhitean
BE No. 536 - Ditangihon Tuhan I
BE No. 537 - Hobas Ho Panabi
BE No. 538 - Aik Beha Gira Manogot
BE No. 539 - Sai Hutagam Do Tuhanhu
BE No. 540 - Tuhan Jesus
BE No. 541 - Na Mulak Jesus I
BE No. 542 - O Ale Tuhan, Di Dia Ho
BE No. 543 - Buni Bingkas Ni Holong
BE No. 544 - Molo Ro Panjou Ni Tuhan
BE No. 545 - Na Saor Di Hita Be
BE No. 546 - Tung Martua Do
BE No. 547 - Loas Ro Tu Au Dakdanak
BE No. 548 - Dakdanak Na Badia I
BE No. 549 - Holan Dakdanak
BE No. 550 - Tanganku Na Metmet
BE No. 551 - Itapuji Ma Tuhanta
BE No. 552 - Na Lao Au Tu Na Dao
BE No. 553 - Las Roham Di Debata
BE No. 554 - Puji Hamu Sai Pasangap
BE No. 555 - Tuhanku Di Au
BE No. 556 - Damem Lehon Ma Di Hami
BE No. 557 - Dao Dumenggan
BE No. 558 - Debata Ama Di Surgo
BE No. 559 - Debata Na Songkal Jala Na Badia
BE No. 560 - Endehon Amen
BE No. 561 - Endehon Debata
BE No. 562 - Hamuna Ale Jolma
BE No. 563 - Ita Puji Debata
BE No. 564 - Las Ma Rohanta Di Tuhanta Debata
BE No. 565 - Las Rohangku Lao Mamuji
BE No. 566 - Na Badia
BE No. 567 - Na Mora Do Tuhanta I
BE No. 568A - Nasa Soara Ingkon Do
BE No. 568B - Nasa Soara Ingkon Do
BE No. 569 - O Debata Tung Longang Do Rohangku
BE No. 570 - O Jesus Tuhanki Hupuji Ho
BE No. 571 - Parangan Pardisurgo
BE No. 572 - Puji
BE No. 573 - Puji Jesus Sipalua
BE No. 574 - Puji Ma Debata
BE No. 575 - Puji Ma Debata Na Songkal
BE No. 576 - Puji Ma Debatanta
BE No. 577 - Puji Tuhan Debata
BE No. 578 - Puji Tuhan Di Holongna
BE No. 579 - Puji Tuhan Haleluya
BE No. 580 - Ro Do Au Tuhan Tu Ho
BE No. 581 - Sangap Di Jahowa
BE No. 582 - Sangap Ma Di Debata
BE No. 583 - Sangap Ma Di Debatanta
BE No. 584 - Saluhut Bangso
BE No. 585 - Somba Ma Jahowa
BE No. 586 - Sombaonku Ho O Jesus
BE No. 587 - Taendehon Las Ni Roha
BE No. 588 - Tasomba Tongtong
BE No. 589 - Tuhan Sai Ro Ma Ho
BE No. 590 - Advent
BE No. 591 - Boru Sion
BE No. 592 - Hosianna Di Anak Ni Raja Daud
BE No. 593 - Na Hinirim Na Sai Laon
BE No. 594 - Sai Ro Ma Ho Immanuel
BE No. 595 - Ai Ise Poso-Poso On
BE No. 596 - Ai Songon On Do Holong Ni Debata
BE No. 597A - Baritahon Di Dolok
BE No. 597B - Baritahon Di Dolok
BE No. 598 - Bege Ende Ni Suruan
BE No. 599 - Ditadingkon Habangsana
BE No. 600 - Diborngin Sasada I
BE No. 601 - Di Huta Ni Raja Daud
BE No. 602 - Di Natal Na Parjolo I
BE No. 603A - Tung Di Panggagatan
BE No. 603B - Tung Di Panggagatan
BE No. 604 - Ganup Ari Natal
BE No. 605 - Las Ma Roham
BE No. 606 - Nunga Sorang Mesias I
BE No. 607 - Nunga Tubu Kristus I
BE No. 608 - O Betlehem Na Metmet I
BE No. 609 - O Jesus Na Metmet
BE No. 610 - Pasangap Ma
BE No. 611 - Peak Tuhanta Di Panggagatan
BE No. 612 - Sai Paherbang Ma Habongmu
BE No. 613 - Ro Ma Ho O Jesus
BE No. 614 - Ro Ma Ho Tu Au
BE No. 615 - Tarbege Surusuruan Marende
BE No. 616 - Uli Na I Diborngin Na Badia
BE No. 617 - Sian Purba Do Hami Ro
BE No. 618 - Di Dia Ho
BE No. 619 - Di Golgota
BE No. 620 - Holongmi Ale Tuhanku
BE No. 621 - Mabugang Ho
BE No. 622 - Mansai Nalnal Di Angka Partingkian
BE No. 623 - Tarsilang Ho
BE No. 624 - Haleluya, Haleluya
BE No. 625 - Holom Sogot Manogot I
BE No. 626 - Holom Tanoman I
BE No. 627 - Jesus Naung Hehe
BE No. 628 - Langit Nang Tano Tiur Sasude
BE No. 629 - Lao Do Au Tu Tanoman I
BE No. 630 - Marlas Ni Roha Hita On
BE No. 631 - Naung Hehe Do Tuhanta (Kanon)
BE No. 632 - Nunga Hehe Kristus
BE No. 633 - Nunga Hehe Kristus I
BE No. 634 - Nunga Hehe Jesus I
BE No. 635 - Ro Tuhan Jesus
BE No. 636 - Jesus Do Raja Bolon I
BE No. 637A - Patimbul Ma Huaso Ni Goar Ni Jesus I
BE No. 637B - Patimbul Ma Huaso Ni Goar Ni Jesus I
BE No. 638 - Patimbul Tuhan I
BE No. 639 - Bunga Ni Gara I
BE No. 640 - Haholongan Sian Ginjang
BE No. 641 - O Tondi Porbadia I - 1
BE No. 642 - O Tondi Porbadia I - 2
BE No. 643 - Ro Ho Tondi Porbadia
BE No. 644 - Ro Ho O Tondi Porbadia I
BE No. 645 - Ro Ma Ho Parasiroha
BE No. 646A - Sai Gohi Roha Tondingki
BE No. 646B - Sai Gohi Roha Tondingki
BE No. 647 - Di Debata Amanta I
BE No. 648 - Sangap Di Debata Ama
BE No. 649 - Dipasada Ama I
BE No. 650 - Dipasada Holongna I
BE No. 651 - Huria Na Huhaholongi Hami
BE No. 652 - Ihot Ma Hami
BE No. 653 - Jubileum Ni Huria
BE No. 654 - Marpungu Sude
BE No. 655 - Ojahan Ni Huria
BE No. 656 - Parhahamaranggion
BE No. 657 - Uli Na I Huriami
BE No. 658 - Tu Portibion Na Rundut
BE No. 659 - Angka Parbegu Na Di Haholomon
BE No. 660 - Bege Ma Tuhan I
BE No. 661 - Beta Hita Ale Angka Dongan
BE No. 662 - Boan Sinondangmi
BE No. 663 - Boto Ma Sude Hamu
BE No. 664 - Didok Tuhan Jesus
BE No. 665 - Hehe Ho Marsinondang
BE No. 666 - Ingkon Boanonta Barita
BE No. 667 - Ise Ma Angka Panabi
BE No. 668 - Parrohai Ma Au Tuhan
BE No. 669 - Ringgas Au Paboahon
BE No. 670 - Tarbege Soara Na Joujou
BE No. 671 - Torop Dope Na Lilu
BE No. 672 - Tung Godang Situtu
BE No. 673 - Adong Sada Mual I
BE No. 674 - Dihaholongi Do Ho
BE No. 675 - Hamu Sude Na Sorat I
BE No. 676 - Sada Langka Parholangan
BE No. 677 - Mansai Lambok
BE No. 678 - Pauba Roham
BE No. 679 - Tung Dangol Do Ho O Jolma
BE No. 680 - Sai Togihon Au Mulak
BE No. 681 - Ale Amang Asi Roham
BE No. 682 - Ale Tuhan Asi Roham
BE No. 683 - Di Adopanmu Jesus
BE No. 684 - Lea Situtu
BE No. 685 - Pahehe Au On
BE No. 686 - Ramun Do Au
BE No. 687 - Silangmi O Tuhan
BE No. 688 - Tuhan
BE No. 689 - Diholong Rohana
BE No. 690 - Hibul Rohangku
BE No. 691 - Hupasahat Ma Tu Jesus
BE No. 692 - Hupasahat Tu Tanganmu
BE No. 693 - Jesus Do Tuhan
BE No. 694 - Jesus Ho Nampuna Au
BE No. 695 - Jesus Tuhanku Di Ho Ma Au On
BE No. 696 - Lam Holong Rohangki
BE No. 697 - Molo Ho Do Huihothon
BE No. 698 - Sai Ihuthononku Jesus
BE No. 699 - Singkop Do Asi Ni Roham
BE No. 700 - Togu Au O Tuhan
BE No. 701 - Tu Ho Do Au Marpadan
BE No. 702 - Pangan Ma Roti On
BE No. 703 - Rap Ma Hita Lao Manganhon
BE No. 704 - Basa Do Ho
BE No. 705 - Goar Ni Tuhan Jesus
BE No. 706 - Godang Ni Pasu-Pasu I
BE No. 707 - Hagogoon Dohot Apul-Apul
BE No. 708 - Jesus Ho Do Sipalua I
BE No. 709 - Jesus Mangasi I Au
BE No. 710 - Marolop-Olop Do Au
BE No. 711 - Songon Ursa Na Binuru
BE No. 712 - Togu Au Ale Jahowa
BE No. 713 - Togu Au O Tuhanki
BE No. 714 - Tuhan Na Marmahan Hami
BE No. 715 - Balga Do Holongmi
BE No. 716 - Di Na Mamolus Sandok Ngoluon
BE No. 717 - Di Na Hutatap Silang I
BE No. 718 - Hubege Jesus Manjou
BE No. 719 - Hubege Soaram O Jesus
BE No. 720 - Naeng Marsinondang Ngolungku
BE No. 721 - O Debata Urasi
BE No. 722 - Tu Jolomi Tuhanku
BE No. 723 - Tu Jolom O Tuhan
BE No. 724 - Tuhan Baen Ma Ngolungkon
BE No. 725 - Ai Sitiruon Do Hulehon Tu Hamu
BE No. 726 - Hamu Jinou Ni Tuhanta
BE No. 727 - Hupillit Asa Marparbue
BE No. 728 - Husuru Ho
BE No. 729 - Laho Ma Hamu
BE No. 730 - Sai Patau Ma Au Tuhan
BE No. 731 - Benget Ma Ho
BE No. 732 - Di Las Ni Roha Nang Sitaonon
BE No. 733 - Dulo Ma Au On O Tuhan
BE No. 734 - Golap Situtu
BE No. 735 - Hohom Ma Ho
BE No. 736 - Jesus Haposanku
BE No. 737 - Jesus Pangamudi
BE No. 738A - Lam Jonok Rohangki (1)
BE No. 738B - Lam Jonok Rohangki (2)
BE No. 739 - Lugahon Ma Solumi
BE No. 740 - Nang Pur Pe Habahaba I
BE No. 741 - Nang Ro Pe Haba-Haba
BE No. 742 - Ndang Holan Sipalua I
BE No. 743 - O Tuhan Togu-Togu Ma
BE No. 744 - Rap Dohot Au
BE No. 745 - Ro Pe Habahaba
BE No. 746 - Sabam Ma Ho
BE No. 747 - Sai Hunangkohi Dolok I
BE No. 748 - Sonang Ma Ho
BE No. 749 - Songon Sorha Ni Podati
BE No. 750 - Tu Tondingkon O Jesus
BE No. 751 - Tuhan Na Sun Gogo I
BE No. 752 - Tuhan, Patulus Ma Sangkapmi
BE No. 753 - Di Pardalanan Jesus Di Jolongku
BE No. 754 - Gok Las Ni Roha Do Au
BE No. 755 - Haposan Ho Tuhan
BE No. 756 - Huboto Do
BE No. 757 - Ise Do Na Naeng Martua
BE No. 758 - Jahowa Pangurupi
BE No. 759 - Jahowa Siparmahan Au
BE No. 760 - Jesus Do Ale-Alengku
BE No. 761 - Martua Na Porsea
BE No. 762 - Masihol Do Rohangku
BE No. 763 - Molo Jesus Donganmi
BE No. 764 - Molo So Mar-Tuhan Ho
BE No. 765 - Nang Pe Munsat Angka Dolok
BE No. 766 - Padan Na Uli
BE No. 767 - Songon Aek Na Mabaor
BE No. 768 - Sungkun-Sungkun Do Rohangki
BE No. 769 - Tu Debata Do Panghirimon
BE No. 770 - Tu Debatami
BE No. 771 - Tudoshon Pidong Na Habang
BE No. 772 - Tuhanku Do Pature Dalanhi
BE No. 773 - Tuhan Mata Ni Aringku
BE No. 774 - Tung Mabaor Sian Ho
BE No. 775 - Unang Holsoan
BE No. 776 - Unang Holsoan Ho
BE No. 777 - Unang Sai Holsoan Ho
BE No. 778 - Ai Ise Do Tumompa Angka Bunga
BE No. 779 - Amporik Na Metmet
BE No. 780 - Piga Ma Torop Ni Bintang
BE No. 781 - Sai Halashon Na Tinompa
BE No. 782 - Tuhan Debatanta
BE No. 783 - Tuhan Sitompa Saluhut
BE No. 784 - Aha Do Naung Hubaen Tuhan
BE No. 785 - Alo Pangunjunan
BE No. 786 - Digomgomanmi O Tuhan
BE No. 787 - Ingkon Monang Hita
BE No. 788 - Las Ma Rohamu Mangkirim
BE No. 789 - Lului Hamu Harajaon Ni Debata
BE No. 790 - Marlas Roha Ma Hamu
BE No. 791 - O Hamu Parangan
BE No. 792 - Pasu-Pasu Hami O Tuhan
BE No. 793 - Pos Ma Roham
BE No. 794 - Ro Ma Ho Tuhan (1)
BE No. 795 - Ro Ma Ho Tuhan (2)
BE No. 796A - Asi Ni Rohana
BE No. 796B - Asi Ni Roham Do
BE No. 797 - Jesus Parmahan I
BE No. 798 - Natoras Bege Hata On
BE No. 799 - Mars NHKBP
BE No. 800 - Paboa Tu Dakdanak I
BE No. 801 - O Dakdanak, Somba Debatanta
BE No. 802 - Pangke Tingkim Saonari
BE No. 803 - Pelehon Hapistaran
BE No. 804 - Ripe Namarlas Ni Roha
BE No. 805 - Molo Adong Tingki Pajumpang
BE No. 806 - Aha Pe Masa Dingolumon
BE No. 807 - Debata Ma Mandongani Ho
BE No. 808 - Horas Ma Hita Sude
BE No. 809 - Molo Saut Ma Ho
BE No. 810 - Sai Dame Ma Di Hamuna
BE No. 811 - Di Au Ma Ho Tuhan
BE No. 812 - O Tondingku Beta Ma
BE No. 813 - Pangido Hamu Ma
BE No. 814 - Sai Ajari Au Tuhanku
BE No. 815 - Uli Do Tingki Na Hohom
BE No. 816 - Dung Salpu Borngin
BE No. 817 - Lambok Sondang Ni Bulan
BE No. 818 - Longang Au
BE No. 819 - Naung Binsar Panondang
BE No. 820 - Pangke Ma Tingkim
BE No. 821 - Rap Ma Hita Ale Tuhan
BE No. 822 - Sadarion
BE No. 823 - Salpu Ari Borngin Ro
BE No. 824 - Tuhan Dongani Hami
BE No. 825 - Buku Na Badia
BE No. 826 - Gohi Au Tuhan
BE No. 827 - Marbungaran Hata I
BE No. 828 - Pangkulingi Ahu Ale Tuhanhi
BE No. 829 - Patik Na Imbaru
BE No. 830 - Sai Pahohom Ma Rohangku
BE No. 831 - Tung Jotjot Au
BE No. 832 - Pintu Na Sasada
BE No. 833 - Di Na Masipaidaan
BE No. 834 - Na Masihol Do Rohangku
BE No. 835 - Nunga Lao, Nunga Lao
BE No. 836 - Nunga Loja Au O Tuhan
BE No. 837 - Sada Huta Na Mansai Uli
BE No. 838 - Unang Sungkun Be Tu Ahu
BE No. 839 - Uli Ni Tingki I
BE No. 840 - Ale Amanami
BE No. 841 - Ai Ho Do Nampuna Harajaon
BE No. 842 - Amen (2x) Musik: Sigismund/Neukomm
BE No. 843 - Amen (2x) Musik: Liturgi Jerman; Dresden
BE No. 844A - Amen (3x) Syair & Lagu: Tradisi Gereja
BE No. 844B - Amen (3x) Musik: Liturgi Denmark
BE No. 845 - Amen (3X) HKBP
BE No. 846 - Amen (4X) Musik: Sigismund Neukomm
BE No. 847 - Debata Amanta
BE No. 848 - Dison Adong Huboan Tuhan
BE No. 849 - Dok Mauliate
BE No. 850 - Endehon Ma Haleluya
BE No. 851 - Haleluya (3x) Syair & Lagu: Liturgi Belanda, 1930
BE No. 852 - Haleluya (3X) HKBP
BE No. 853 - Haleluya (12x) Syair & Lagu: Alleluya; Jerry Sinclair
BE No. 854 - Haleluya Puji Tuhan
BE No. 855 - Huboan Pelean
BE No. 856 - Hupasahat Husombahon Pelean
BE No. 857 - Husomba Ho Tuhan
BE No. 858 - Jesus Kristus
BE No. 859 - Mauliate Ma Tuhan
BE No. 860 - Mauliate, Puji Tuhan
BE No. 861 - Tuhan Asi Roham
BE No. 862 - Tuhan Jesus Kristus Asi Ma Roham
BE No. 863 - Sangap Di Debata
BE No. 864 - Oikumene (ENDE UEM*)