Buku Ende No. 821 - Rap Ma Hita Ale Tuhan Lengkap Dengan Lirik dan Musik


Buku Ende HKBP Nomor 821 - Rap Ma Hita Ale Tuhan. BE No 821 - Rap Ma Hita Ale Tuhan ini dilengkapi dengan lirik dan musik instrumen.

1
Rap ma hita ale Tuhan, ai nunga bot mata ni ari,
Holom hohom jala lungunan molo so Ho be donganki.:;:
Togihon au tu parmianan inganan na sun denggan i,
Ai tano on gok parungkilon di surgo sonang rohangki.:;:
2
Rap ma hita ale Tuhan, ai nunga bot mata ni ari,
Sai Ho ma dongan sauduran ro di ujung ni ajalhi.
:,: Ai nang ngangang angka tanoman ndang be
mabiar au disi. Di ari i ingkon sunggulan,
na modom di udean i :,:
3
Ende ni surusuruan manomunomu ho na monang,
Disi iluilum apusan martua ho jala sonang,
:,: Jerusalem naung pinaimbaru di Huta na badia i,
Tusi ma Tuhan boan au ai na bot ne ma ari i :,: