Buku Ende No. 773 - Tuhan Mata Ni Aringku Lengkap Dengan Lirik dan Musik


Buku Ende HKBP Nomor 773 - Tuhan Mata Ni Aringku. BE No 773 - Tuhan Mata Ni Aringku ini dilengkapi dengan lirik dan musik instrumen.

1
Tuhan mata ni aringku, Ho do ale-alengki,
Na patiur parnidaan siapuli roha i,
Tung andul do Ho sumurung sian na di tano i,
Ala ni i dapothononku Tuhan na sumurung i.
2
Sian harbangan na gogot borhat au tu Tuhanki,
Tung punjung pardalananku TondiMi do donganki,
Nang adong pe panginsahi hupabenget rohangki,
Alani i dapothononku Tuhan na sumurung i.
3
Nang sipata ndang hujalo muntul pangidoanki,
Nang tung sura pe au bobos hot holong ni Tuhanki,
Ai alogo na mamolus saluhut di tano i,
Alani i dapothononku Tuhan na sumurung i.