Buku Ende No. 691 - Hupasahat Ma Tu Jesus Lengkap Dengan Lirik dan Musik


Buku Ende HKBP Nomor 691 - Hupasahat Ma Tu Jesus. BE No 691 - Hupasahat Ma Tu Jesus ini dilengkapi dengan lirik dan musik instrumen.

1
Hupasahat ma tu Jesus, saluhutna ngolungki,
Roha nang pambahenanku, saluhutna tingkingki
Hupasahat ma tu Jesus, saluhutna diringki,
Hupasahat ma tu Jesus, saluhutna ngolungki.
2
Pangkeonku ma tanganku, mangula lomoNa i,
Langka nang simanjojakku, mangihuthon Tuhanki.
3
Nang pamereng ni matangku, mandompakkon Jesus i,
Soara ni pamanganku, mamuji goarNa i.
4
Dung huida Tuhan Jesus, hutundalhon dosangki,
Lohot rohangki tu Jesus, Sipalua tondingki.
5
Tarhalomong do rohangku, dipandok ni Tuhanki,
Aleale ni Tuhanku, au di goar Jesus i.
6
Mauliate ma rohangku, ala au hinophopMi,
Pujionku ma goarMu, salelenglelengna i.