Buku Ende No. 678 - Pauba Roham Lengkap Dengan Lirik dan Musik


Buku Ende HKBP Nomor 678 - Pauba Roham. BE No 678 - Pauba Roham ini dilengkapi dengan lirik dan musik instrumen.

1
Pauba roham tu Jahowa,
Pauba roham tu Debata.
Pauba roham tu Jahowa,
Pauba roham tu Debatam.
2
Marhaposan ho tu Jahowa,
Marhaposan ho tu Debatam,
Marhaposan ho tu Jahowa,
Marhaposan ho tu Debatam.
3
Sai radoti ma hatigoran,
Sai radoti haholongan i,
Sai radoti ma hatigoran,
Sai radoti haholongon i.