Buku Ende No. 672 - Tung Godang Situtu Lengkap Dengan Lirik dan Musik


Buku Ende HKBP Nomor 672 - Tung Godang Situtu. BE No 672 - Tung Godang Situtu ini dilengkapi dengan lirik dan musik instrumen.

1
Tung godang situtu ulaonmu antong, dipasahat Tuhanta tu ho
ndang adong be tingkim, marnalemba tahe, ngolumi bahen tiruan tongtong
Sai patupa ma i ala ni Tuhan i, so mangkirim balosna tu ho.
Debata do marnida na niulami, manang na adong parbue ni i.
2
Ai lambok do soara ni Tuhanta i, ro ma ho las ma nang rohami,
Sai taingot tongtong hata ni Tuhan i, Mangarahon jolma tu Tuhan i.
3
Alanii boan ma, sondang na tiur i, boan ma hata ni Tuhan i,
Sai urupi na pogos na mardangol i, asa ro tu Jesus Tuhanta i.