Buku Ende No. 660 - Bege Ma Tuhan I Lengkap Dengan Lirik dan Musik


Buku Ende HKBP Nomor 660 - Bege Ma Tuhan I. BE No 660 - Bege Ma Tuhan I ini dilengkapi dengan lirik dan musik instrumen.

1
Bege ma Tuhan i, na jou jou i
Sai unang jua i, mansai sonang do i,
Beta hita lao mangula tu ladang ni Tuhan i.
Dijou Tuhanta ho tu gotilon i
Pelehon ma ngolumi mangoloi Tuhan i
Lao mangula di HarajaonNa i.
2
Olo i ma Tuhan i mansai uli do i,
Porsan ma silangmi, mansai sonang do i.
Beta hita lao mangula tu ladang ni Tuhan i.
Di jou Tuhanta ho tu gotilon i,
Pelehon ma ngolumi mangoloi Tuhanta i,
Lao mangula di HarajaonNa i.