Buku Ende No. 623 - Tarsilang Ho Lengkap Dengan Lirik dan Musik


Buku Ende HKBP Nomor 623 - Tarsilang Ho. BE No 623 - Tarsilang Ho ini dilengkapi dengan lirik dan musik instrumen.

1
Tarsilang Ho, manobus au, tung longang rohangki,
MudarMu na badia i, manesa dosangki.
2
Ndang na tarasam balga ni, holong ni rohaMi,
Durus mudarMu Tuhanki, ala ni dosangki.
3
Hulehon ma Tuhan tu Ho, saluhut diringkon,
Lao mangoloi Ho Tuhanki, saleleng ngolungki.