Buku Ende No. 622 - Mansai Nalnal Di Angka Partingkian Lengkap Dengan Lirik dan Musik


Buku Ende HKBP Nomor 622 - Mansai Nalnal Di Angka Partingkian. BE No 622 - Mansai Nalnal Di Angka Partingkian ini dilengkapi dengan lirik dan musik instrumen.

1
Mansai nalnal di angka partingkian,
Sinondang ni silangMu Tuhanki,
Sian hatiuron na marsinondang
HolongNa na so halampoan i
Sude na bangso do marpanghirimon
Tu sondang ni asi ni roha i,
Songon parluga na manghalungunhon
Parbinsar ni mata ni ari i.
2
SilangMu Kristus tanda ni holongMu
Pahisar tondi na magopu i
Mangalononghon sasude dosangku
Mabaor tu laut asi ni rohaMi.
Naung tubu hami gabe na imbaru,
Na ni urasan sian dosa i
Ala mudarMu na ni usehonMu
Di Golgota di hamamateMi.