Buku Ende No. 539 - Sai Hutagam Do Tuhanhu Lengkap Dengan Lirik dan Musik


Buku Ende HKBP Nomor 539 - Sai Hutagam Do Tuhanhu. BE No 539 - Sai Hutagam Do Tuhanhu ini dilengkapi dengan lirik dan musik instrumen.

1
Sai hutagam do Tuhanku, sai masihol rohangki
Diharoro ni Tuhanku, songon na nidokNa i.
Sai mardongan olopolop, huriaM managam Ho.
Maranata, ro, o Tuhan, Amen, sai tibu ma ro!
2
Las ni roha ndang hapalang, do manggohi rohangki.
Dung binege soaraNa, di na ro Tuhanta i.
3
Sai rade, ale tondingku, tagam panjouonNa i,
Sai tu langit an manomu, ho di Jesus Tuhanmi.
4
Ai tagamon nunga borhat, Ho, Tuhanhu, sian i?
So tung unang au tarlalap, tading di na rodop i.