Buku Ende No. 532 - Molo Marsinondang Lengkap Dengan Lirik dan Musik


Buku Ende HKBP Nomor 532 - Molo Marsinondang. BE No 532 - Molo Marsinondang ini dilengkapi dengan lirik dan musik instrumen.

1
Molo marsinondang bintang, angka na di langit i,
Sai malungun do rohangku, naeng hatop tu surgo i,
Aut marhabong-habong ahu, naeng tu Damang i au lao,
Tu hutangku na di ginjang, tu na dao, na mansai dao.
2
Tong dagingku mangingani, rura hasusaan on,
Tondingki do maradian, tung na sonang rohangkon.
Dibaen i hahulungunhon, huta na di ginjang i,
Teanonku hasonangan, na so dung niida i.
3
O hamu sude na marsak, na di atas tano on,
Nang na pogos, na hansitan, tatap ma sambulomon.
Boi malua ho, na loja, dohot sian dagingmon.
Asal Jesus ma jambarmu, disadui nang dison.