Buku Ende No. 528 - Tu Dia Ho Dung Mate Ho Lengkap Dengan Lirik dan Musik


Buku Ende HKBP Nomor 528 - Tu Dia Ho Dung Mate Ho. BE No 528 - Tu Dia Ho Dung Mate Ho ini dilengkapi dengan lirik dan musik instrumen.

1
Tudia ho, dung mate ho, alusi ma, alusi ma!
Jempek tingkim, ujung na ro, Tu dia ho dung mate ho,
Dung mate ho, dung mate ho, sai pingkir ma, tudia ho?
2
Ise mamilit Jesus i, sai olo ho, sai olo ho.
Jesus manungkun dohot ho: Tu dia ho, dung mate ho?
Dung mate ho …..
3
Lilu do ho di dosami, mago do ho, mago do ho.
Unang be togang, mulak, ro! Tu dia ho, dung mate ho?
Dung mate ho …..
4
Jangkon ma Jesus, Rajami, Sihophop ho, sihophop ho,
Ias dibaen mudarNa ho, dung i rade tu surgo ho.
Rade ma ho, rade ma ho. Tu surgo sai rade ma ho.