Buku Ende No. 494 - Holom Bornginna i Lengkap Dengan Lirik dan Musik


Buku Ende HKBP Nomor 494 - Holom Bornginna i. BE No 494 - Holom Bornginna i ini dilengkapi dengan lirik dan musik instrumen.

1
Holom bornginna i, gok arsak tano i.
Ida ma Tuhanmu ro, sonang ma, sonang ma ho.
2
Unang gondok roham, pahinsa ma langkam!
Tagam, tibu nama ro Jesus sipangolu ho.
3
Saluhut holsomi, dipadao Jesus i, Jesus, sipasabam ho
Jangkon ma Jesus, naung ro.
4
Nunga sonang au on, las dibaen rohangkon,
Ho pe, boi do sonang ho, pos roham, porsea ho!