Buku Ende No. 482 - Asa On Ma Na Tutu Lengkap Dengan Lirik dan Musik


Buku Ende HKBP Nomor 482 - Asa On Ma Na Tutu. BE No 482 - Asa On Ma Na Tutu ini dilengkapi dengan lirik dan musik instrumen.

1
Asa on ma na sintong, Jesus i do na burju.
Mago pe portibion, tu Ibana rohangkon.
2
Jesus do ummaol di au, ai arga ditobus au,
Nang musuNa au nian, jala mago au hian.
3
Holan Ho, ale Tuhan, na tau pos ni rohangkon,
Ndang na mago, ambolong, na marningot Ho tongtong.
4
Antong songon dia pe, asal au tu Ho muse:
Buat sian rohangki na hinasogohonMi.
5
Amen, on ma na sintong: Dihalashon rohangkon,
Jesus pangondianki, Jesus hangoluanki.