Buku Ende No. 401 - Boasa Sai Tong Di Na Alang Lengkap Dengan Lirik dan Musik


Buku Ende HKBP Nomor 401 - Boasa Sai Tong Di Na Alang. BE No 401 - Boasa Sai Tong Di Na Alang ini dilengkapi dengan lirik dan musik instrumen.

1
Boasa sai tong di na alang, matua so putus roham?
Ndang giot ho masuk tu ginjang? Patongon tu simalangkam!
Tanda jea ni na alang roha i,
Sirang holang dao sirang dame do i.
2
Sandok dihilala roham do na porsuk, niaemu tongtong
Sai tong disolsoli roham ho, naung sorat, maheu antong.
Tiop, tangkup hata na sun denggan i!
Momos, gomos, mian disi rohami!
3
Sai mian ma ho di Tuhanmu na giot mangasii ho,
Ibana do hasonanganmu, tangihon panjouNa di ho,
Jalo, auhon, tiop panghophopNa i.
Asa masa, songgop tu ho dame i