Buku Ende No. 281 - Martua Do Na Marhaposan Lengkap Dengan Lirik dan Musik


Buku Ende HKBP Nomor 281 - Martua Do Na Marhaposan. BE No 281 - Martua Do Na Marhaposan ini dilengkapi dengan lirik dan musik instrumen.

1. Martua do na marhaposan, tu Debata Amanta i
Ai i do dapot pangapulan, di nasa parsorion i
Ndang rihit haojahan ni, na mangkaposi Tuhan i.

2. Ianggo sai holsoan hita, tu aha ma marguna i?
Nang pe tongtong dokdok rohanta pasarisari jea i
Tung i ma paoruhon i, baliksa ganda do disi.


3. Dibahen i paso ma jolo, huhut pasabam rohami
Paidaida manang olo, ho unduk di Debatami
Ibana na mamillit ho, naringkot i diboto do.

4. Diboto do halehetanNa, mambaen las ni rohanta i
Asal diida haposanNa, do hita ndang mangansi be
Ditongos do na denggan i, andorang so tinagam i.

5. Sai unang dok di haporsuhon, ho ditadingkon Debata
Alai na so manaon sitaonon, i do diabing Debata
Manang sintong pingkiranmi, ujungna patandahon i.

6. Mura do anggo di Tuhanta, sobok do di gogoNa i
Na mora i papogosonNa, mambaen sangap na pogos i.
Longang ma sogot rohami, mananda pambaenanNa i.

7. Ipe haporseai Ibana, burju ma ula tohapmi
Ihuthon ma tongtong hataNa, haposi panumpakNa i
Na mangkaposi Tuhan i, na so hea tartading i.