Buku Ende No. 278 - Bangso Na Sumurung i Lengkap Dengan Lirik dan Musik


Buku Ende HKBP Nomor 278 - Bangso Na Sumurung i. BE No 278 - Bangso Na Sumurung i ini dilengkapi dengan lirik dan musik instrumen.

1. Bangso na sumurung i,
Na hinophop ni Tuhanta Debatanta
Naung pardame na sintong na tongtong
Holan angka i huria ni Tuhanta
Na badia na manghophop hita on.

2. Ndang sae naung tardidi ho
Naeng marunduk tu Tuhanmu pingkiranmu
Ai parroha na haru so haru
Ndang goaron be huria ni Tuhanta na badia,
Sioloan situtu.

3. Nunga masuk ho tusi
Mangihuthon Tuhan Jesus?
Nunga tulus dipasahat ho burju situtu
Rohami tu hasintongan gabe dohot ho golongan
Ni bangsoNa na burju.

4. Parsidohot ho tutu, lao mangalo isaramu nang dosamu?
Naung rapet tu Tuhanmi rohami?
I do tanda ni bangsoNa, dipasiding do sogoNa
Diihuthon Tuhan i.

5. Bangso ni Tuhanta i, marsihohot do i jongjong
Ndang malonglong, sai marhamonangan i di sude
Gari ro pe hamatean holan dalan i manean
Ipe masuk ho tusi.