Buku Ende No. 255 - Holan Sada Do Na Ringkot Lengkap Dengan Lirik dan Musik


Buku Ende HKBP Nomor 255 - Holan Sada Do Na Ringkot. BE No 255 - Holan Sada Do Na Ringkot ini dilengkapi dengan lirik dan musik instrumen.

1. Holan sada do na ringkot, Jesus lehon i di au
Manang aha pe na dapot, ndang tuk pasonangkon au
Nang arta, nang sangap, sude hamoraon
Ndang tau mangalehon di au hasonangan
Alai molo dapot na sasada i
Tongtong las rohangku hinorhon ni i

2. Molo naeng di ho tondingku, arta na sasada i
Ndang tarbahen luluanmu, anggo so di ginjang i
Disi, di siamun ni Tuhan Jahowa
Do hundul AnakNa na dung gabe jolma
Ibana do jambar na sun denggan i
Antong o tondingku jalahi ma i.

3. Suang songon si Maria manangihon hataMi
Naeng o Jesus na badia, hundul au di lambungMi
Antong ale Tuhan pasada rohangku
Palua ma au sian nasa dosangku
Sai Ho ma o Jesus nampuna au on
Sai Ho ma manggohi rohangku tongtong.