Buku Ende No. 244 - Binsan Ro Asi Ni Roha Lengkap Dengan Lirik dan Musik


Buku Ende HKBP Nomor 244 - Binsan Ro Asi Ni Roha. BE No 244 - Binsan Ro Asi Ni Roha ini dilengkapi dengan lirik dan musik instrumen.

1. Haburjuhon ma mangalo, hajahatonmi sude
Tagan songgop asi roha, ni Tuhanta i dope

2. Alo, ai gogot do dalan na hopit bahalna i
Tinggal do di hamagoan na so lao tu surgo i

3. Alo, asa lam ro ringgas pasadahon rohami
Tu Tuhanta Jesus Kristus sai tundalhon dosa i.

4. Sai gogoi ma martangiang, tu Tuhanta Jesus i
Unang ho marpansadian, borngin nang arian i.

5. Ia monang ho sahali, manaluhon dosa i
Unang olo ho mansadi, tagam ma donganna i.

6. Ai saleleng tainganhon, hasiangan on dope
Na so holang do jagaon, dosa, roha, daging pe.