Buku Ende No. 217 - Jahowa Do Donganku Lengkap Dengan Lirik dan Musik


Buku Ende HKBP Nomor 217 - Jahowa Do Donganku. BE No 217 - Jahowa Do Donganku ini dilengkapi dengan lirik dan musik instrumen.

1. Jahowa do donganku, tung ise alongki?
Tangiang ni rohangku, padaohon musu i
Hasian ni Debata, au Kristus ulungki
Tung aha hatahata, ni panginsahi i?

2. Ai damang do Jahowa, hupuji i tongtong
Sai i digolom roha, marningot na holong
Do roha ni natimbo, tuk do gogoNa i
Mambuat nasa holso, pasonang rohangki

3. Mudar ni Tuhan Jesus, panalom rohangki
Ai i do na pabulus, dalan tu Ama i
Artana do na maol, na nilehonNa i
Unang pinarhamaol, ngolu ni daging i.

4. Jesus hasangaponku, sondang ni tondingki
Aut unang i huboto, nda mago au boti?
Dibaen habadiaon ni natumimbul i
RimasNa ndang tartaon, na songon api i.

5. Ndang be marhinamago, au dung ro Jesuski
Soada na mangago, hinaholonganki
Tongtong sonang rohangku, di na lao mate pe
Tu surgo do langkangku, uhum ndang jorbut be

6. Tondina do disuru, manggohi rohangkon
Ibana huparguru, palambok dangolhon
Dibaen pasupasuna, umbaen mananda au
Di Ama i, tung sura, na hurang boto au.

7. Ibana mangajarhon, luhut tangiang i
Ibana patolhashon, na pinangidomi
Tu Debata Amanta, hurang pe rohaMi
Ibana padas hata, sandok na malo i.

8. Ibana pangapuli, di na marilu i
Sambulo pe na uli, na pinarade ni
Amanta na di ginjang, dipatuduhon do
Molo dung so marlindang, jala ndang ganggu ho.

9. Ingkon marlasniroha, tongtong au ala nii
Ai nunga dao na roa, di Ho au Jesuski
Ho mata ni aringku, Ho las ni rohangki
I pe di Ho dagingku, di Ho nang tondingki.