Buku Ende No. 202 - Huhaholongi Ho Lengkap Dengan Lirik dan Musik


Buku Ende HKBP Nomor 202 - Huhaholongi Ho. BE No 202 - Huhaholongi Ho ini dilengkapi dengan lirik dan musik instrumen.

1. Huhaholongi ho gogongku, huhaholongi ho tongtong
Marhitehite pambaenanku, nang sian nasa rohangkon
Ai Ho do sumondangi au ro di na mate au

2. Huhaholongi ho ngolungku, ai Ho do alealengki
Sai naeng tongtong Ho pujionku, saleleng au sinondangMi
Holong mamolin rohangki, di Ho o Jesuski.

3. Tung so jumolo Ho hutanda, ro di na hinauliMi
Tung so jumolo Ho huida, Ho arta na sumurung i
Na marsak au huhut tungki, dibahen otongki

4. Na lilu au huhut mapitung, umbaen na so hutanda Ho
Na sorat au dibaen huusung, sude pardosaonku do
Alai nuaeng mananda do, rohangkinon di Ho

5. Mauliate ma rohangku, di Ho na manondangi au
Hupuji Ho, ale Tuhanku, dibaen na tinangkupMu au
Hisar do tondingki dibaen, Hutanda Ho nuaeng.

6. Tongtong ramoti ma langkangku, di dalan hatigoran i
Huhut sai pargogoi rohangku, mangaradoti hataMi
O sondang sian surgo i, sondangi rohangki

7. Huhaholongi Ho tumpalhu, Ho Debatangku na tutu
Manang beha parsorionku, ihuthononku Ho burju
Haholonganku Ho tongtong, nang tos pe hosangkon