Buku Ende No. 200 - Di Surgo Do Alealenta Lengkap Dengan Lirik dan Musik


Buku Ende HKBP Nomor 200 - Di Surgo Do Alealenta. BE No 200 - Di Surgo Do Alealenta ini dilengkapi dengan lirik dan musik instrumen.

1. Di surgo do alealenta na burju roha situtu
Ndang piga di banua tonga donganta na tongtong burju
Antong tabaen ma Jesus i, tongtong alealenta i.

2. Na meoleol songon arung do dongan na di tano on.
Na hot do Jesus na sumurung, donganna pe hot do tongtong.
Antong tabaen ma Jesus i, tongtong alealenta i.

3. Sai marpambuat angka dongan di holong ni rohaNa i
Hape ianggo so dapotan bolong do parsaoranna i
Antong tabaen ma Jesus i, tongtong alealenta i

4. Humophop hita do tinaonNa, na bernit i di Golgata
Sude dosanta pinorsanNa pasaehon i tu Debata
Antong tabaen ma Jesus i, tongtong alealenta i

5. Sai dingkan hita do rohaNa, sintong do parsaoranNa i
Manongtong holong ni rohaNa, di nasa na niainNa i.
Antong tabaen ma Jesus i, tongtong alealenta i

6. O Jesus alealenami, sai tiop tangannami be.
Tongtong rajai ma rohanami, tu surgo togu hami be.
Di si ma hot parsaoran i, saleleng ni lelengna i.