Buku Ende No. 196 - Sai Hujaha Di Pustaha Lengkap Dengan Lirik dan Musik


Buku Ende HKBP Nomor 196 - Sai Hujaha Di Pustaha. BE No 196 - Sai Hujaha Di Pustaha ini dilengkapi dengan lirik dan musik instrumen.

1. Sai hujaha di pustaha, padan na imbaru i,
Na tongtong lambok rohana, na so marpangansi i.

2. Panjangkonna di dakdanak, na pinarhamaolNa i
PanjamaNa di nasida, angka na hinaolNa i

3. Dohot asi ni rohaNa, di na marsitaonon i
Parmulia ni tanganNa, pabalihon begu i.

4. Panjangkonna di pardosa, na magopu roha i
PangapoiNa di nasidjka, paubahon roha i.

5. Tung lambok do ditogihon, angka dorbiaNa i
Asa sahat boanonNa, tu banuaginjang i.

6. Ingkon tongtong jahaonku, padan na imbaru i
Naeng tangkas ma botoonku, holong ni rohaNa i.