Buku Ende No. 181 - Ndang Na Tarpaboa Lengkap Dengan Lirik dan Musik


Buku Ende HKBP Nomor 181 - Ndang Na Tarpaboa. BE No 181 - Ndang Na Tarpaboa ini dilengkapi dengan lirik dan musik instrumen.

1. Ndang na tarpaboa, asi roha ni
Debata Jahowa, mida jolma i
So tartimbang iba dosa i sude
Na binahenniba, ganup ari pe.

2. Sai husomba hami Ho, ale Tuhan
Sesa dosanami sai asi rohaM
Mombun baen rimasMu mida hami on
Huihuthon hami Ho tu jolo on.

3. Sai dongani hami, na mardagang i
Roha nang pamatang, sai ramoti i
Ho do Amanami na sumurung i
Pangalualuan salelengna i.