Buku Ende No. 17 - Raja Na Tumimbul Lengkap Dengan Lirik dan Musik


Buku Ende HKBP Nomor 17 - Raja Na Tumimbul. BE No 17 - Raja Na Tumimbul ini dilengkapi dengan lirik dan musik instrumen.

1. Raja na tumimbul Sigomgomi hami Jalo ma pujiannami
Denggan ni basaM do Pangoluhon hami Atik pe mardosa hami
Sai apoi pargogoi hami mangendehon SangapMi o Tuhan

2. Sai dipuji langit JadijadianMu Saluhut pambahenanMu
Parsinondang bolon Na marpamongguri Ho o Tuhan do dipuji
Bulan i Bintang pe Ho do pinujina Dohot sinondangna

3. Dohot do tondingku Tungkap di adopan ni habangsaMi o Tuhan
Nang sude donganku Nasa na marhosa Pujionna do Jahowa
Sai tongtong Na sintong Holan Debatanta Do sipujionta.

4. Nasa na tumanda Tuhan Jesus Kristus Sai endehon ma goarNa
Nasa na porsea Sai ringgas patulus Na sinangkap ni Tuhanta
Sai tongtong ingot on Tongtong pujionta sogot Debatanta.