Buku Ende No. 138 - Ngot Ma Ho Dijou Soara Lengkap Dengan Lirik dan Musik


Buku Ende HKBP Nomor 138 - Ngot Ma Ho Dijou Soara. BE No 138 - Ngot Ma Ho Dijou Soara ini dilengkapi dengan lirik dan musik instrumen.

1. Sada parsigantunganta, na mate i humophop hita, tobusta do mudarNa i.
Jesus Ho do Tuhannami, Ho ma tongtong nampuna hami, pinarhamaol ni rohaMi
Pature hami on, baen sangap mi tongtong,
Sai sondangkon ma bohiMi na basar i
Tu hami angka donganMi

2. Raja na marhasangapon mansai bidang do sisabion,
Hape otik do naposoM. Suru ma torop Pandita,
Angka na ringgas marjamita, tu bangso na di tano on.
Togihon i sude, tu surgo i muse, ai martua.
Do halak i, pinillitMi, tu hasampuran rea i