Buku Ende No. 127 - Lam Gogo Lengkap Dengan Lirik dan Musik


Buku Ende HKBP Nomor 127 - Lam Gogo. BE No 127 - Lam Gogo ini dilengkapi dengan lirik dan musik instrumen.

1. Lam gogo, lam gogo, lam gogo mardalan ho,
Sion tu banuaginjang, nang satongkin unang so,
PalitoM baen marsinondang, di na tiur i mardalan ho
Lam gogo, lam gogo.

2. Taon nama, taon nama, Sion taon na hansit i;
Insakhinsak, pangunjunan, unang habiari i.
Tatap tumpal hangoluan, pangarsahi ni sibolis i
Taon ma i, taon ma i.

3. Tundal ma, tundal ma, tundal ma portibi on
Hasangapon diparbaga, Unang tatap tano on
Unang somba naganaga, halilian na binaenna i
Tundal i, tundal i.

4. Uji ma, uji ma, Sion uji tondi i, angka na pajujujuju
Ho mambahen dosa i sai ihuthon ma Tuhanmu
Nang na tigor, nang na geduk i.
Uji i, uji i.

5. Torus baen, torus baen, Sion torus baen rohaM
Mamingkiri hasonangan, na binaen ni DebataM
Unang tondong hamagoan Sion manimbangi dalanmi
Torus baen rohami.

6. Pangke ma, pangke ma, pangke ma gogom sude,
Patandahon haholongon ni roham di Jesus i
Na mangoli ho, o Sion mangoloi sude patikNa i
Pangke ma gogomi

7. Tiop ma, tiop ma, Sion tiop burjuMi
Sai tongtong ma ho manggogo mandopangi musumi
Ndang be dao ho sian surgo sai paujung paraloanmi
Burjumi tiop i.