Buku Ende No. 123 - Ale Dongan Na Saroha Lengkap Dengan Lirik dan Musik


Buku Ende HKBP Nomor 123 - Ale Dongan Na Saroha. BE No 123 - Ale Dongan Na Saroha ini dilengkapi dengan lirik dan musik instrumen.

1. Ale dongan na saroha, manjalahi dame i
Dompak Jesus tapasada, holong ni rohanta i
Ai Ibana do ulunta, hita do ruasNa i.
Tuhan Jesus do gurunta, hita siseanNa i.

2. Tanda asi ni rohaNa, na bagas na timbo i
Tanda holong ni rohaNa, na so hadodoan i
Didongani Debatanta, Ama na sumurung i
Dohot Jesus pe Tuhanta, hita na porsea i.

3. Sai pasada ale Tuhan, angka na porsea i
Asa masihaholongan, songon na pinatikMi
Dibagasan hasintongan, i do pinangidoMi
Sai padomu angka dongan, na tutu sinondangMi

4. Sai pasada rohanami, doshon Ho tu Ama i
Asa unang sian hami, nanggo sada lilu be
Ho tongtong hutiru hami, di ulaon i sude
I ma patandahon hami, gabe siseanMu be