Pelajaran 55 - Meminta pendapat yang sama dengan memakai ‘Question tags’


Pelajaran 55 - Meminta pendapat yang sama dengan memakai ‘Question tags’. Selain mengulang pelajaran mengenai penggunaan 'question tags', pelajaran ini juga akan menerangkan bagaimana mengubah kalimat positif menjadi kalimat negatif tanpa menggunakan kata 'no'.

Tips & Saran:
  • Sebelum mendengarkan pelajaran, baca terlebih Buku pelajaran.
  • Sepanjang mendengar pelajaran, anda tetap memperhatikan Buku pelajaran.
  • Setelah selesai mendengarkan pelajaran, kerjakan latihan yang terdapat pada tiap-tiap pelajaran di buku catatan
  • Ulangi mendengar pelajaran 2 - 3 kali perhari untuk setiap pelajaran.
  • Untuk mendapatkan hasil belajar yang maksimal dan efektif, ikuti kursus ini hanya 1 (satu) Pelajaran per hari. Tidak dianjurkan lebih dari 1 pelajaran dalam 1 hari.
1. Buku pelajaran

2. Klik tombol play untuk mendengarkan pelajarannya