Contoh Mandok Hata dari Ito (Laki-Laki) di Pesta Pernikahan Adat Batak


Siapa tahu, ito (saudara perempuan) anda menikah, anda mau memberikan semacam kado (selain ulos) tentu anda boleh mandok hata. Waktu yang paling tepat memberikan kado dan mandok hata ini dilakukan pada saat setelah orang tua selesai memberikan ulos hela dan mandar hela.

Berikut contoh mandok hata dari saudara laki-laki ke saudara perempuannya (ito) di pesta pernikahan adat batak sewaktu memberikan kado (selain ulos) lengkap dengan umpasa.

Di hamu iboto ku dohot lae ku, naung paojak pardongan saripeon hamu di tingki on, las roha nami. Tangiang nami tu amanta namartua Debata, asa tong dibagasan pangaramotion na hamu tu joloan ni ari on, dipasupasu hamu, dilehan HAGABEON, HASANGAPON dohot HAMORAAN tu hamu dohot sude pinompar mu tu angka na naeng ro di pudian ni ari.

Tong ma hamu nadua ; mardame, marsihaholongan, marsitalupan, marsiurupan, marlambas ni roha molo adong angka namarlobi hurang di rumatangga muna. Tong ma ingot hamu mangido pangurupion sian Tuhan Debata jala unang lupa hamu nadua laho tu gareja mangalap pasu-pasu sian joro ni Tuhan. Asa tong di bagasan pangaramotion na ruma tangga mu saleleng ngolu muna.

Di son adong hu boan songon kado, anggiat nian diingot hamu ito dohot lae ku ahu, hula hula mu molo dibereng hamu kado on gantung di dingding ni jabu mu.

Namamereng Kado on sarupa ma i, namangingot hata pasu-pasu naung hu pasahat tu hamu di tingki on.

Songon hata ni na tua tua ma dohonon:
Ganjang boras ni palia geneng boras ni joring, sai ganjang ma umur mu saur matua tubuan anak dohot boru sude angka na penting.

Jala muse:
Tio aek ni sumur ganjang aek ni bondar, sai sahat ma hamu lae dohot ito siganjang umur jala muse sitorop pinompar

Asa patoluhaluon ku do, songon hata ni natua tua ma dohonon:
Turtu ma inna anduhur sai tio ma inna lote, sude pasu pasu na uli sian sude tutur, dijangkon badan mai nang tondi muna sai unang be mose.

Horas ma jala gabe.