Doa Sebelum Berangkat Ke Gereja Pesta Pernikahan Adat Batak


Di pesta pernikahan adat batak, sebelum berangkat ke gereja untuk menerima pemberkatan biasanya terlebih dahulu berdoa. Doa ini biasanya dibawakan oleh pihak paranak atau tulang dari pengantin pria.

Berikut adalah contoh doa pesta pernikahan adat batak sebelum berangkat ke gereja untuk menerima pemberkatan

1. Doa bahasa Batak
Mauliate hupasahat rohanami tu ho ale Tuhan, tongtong dilehon ho di hami hahipason sahat tu tikkion.

Tuhan, saonnari naing ro ma hami tu bagas jorom nabadia i, lao manjalo pasu-pasu parbagason sian ho Tuhan marhite-hite na posom tu anak dohot boru ni huriam Josep Nainggolan oroanna Maria Gultom.

Hupasahat hami tu tanganMu ulaon pamasu masuon dohot ulaon adat na naing patupaon nami di bagasan sadarion asa boi mardalan denggan ulaoni.

Ale Tuhan, pardosa na godang do hami. Asi roham sai sesa ma dosanami. Dibagasan goar ni anakMu Jesus Kristus Tuhannami martangiang hami. Amen


2. Bahasa Indonesia
Terima kasih tuhan engkau masih menyertai kami hingga pada saat ini.

Tuhan, pada saat ini kami hendak datang ke rumahmu yang kudus untuk meminta pemberkatan pernikahan dariMu ya Tuhan melalui hambaMu kepada anak jemaatMu Josep Nainggolan tunangannya Maria Gultom.

Kami serahkan ke TanganMu acara pemberkatan dan pesta adat
yang akan kami laksanakan pada hari ini, agar acara kami ini dapat berjalan
dengan baik.

Tuhan, kasihanilah kami orang berdosa ini, ampunilah dosa kami. Di dalam nama AnakMu Yesus Kristus Tuhan kami, kami berdoa. Amin