Soal dan Jawaban materi Memupuk Rasa Persatuan pada Hari yang Kita Tunggu – Agama Islam 7 SMP/MTs


Berikut adalah soal mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Budi Pekerti Kelas VII SMP/MTs materi Memupuk Rasa Persatuan pada Hari yang Kita Tunggu lengkap dengan kunci jawaban.

Soal Essay:
 1. Apa yang kamu ketahui tentang Salat Jumat?
 2. Mengapa laki-laki diwajibkan Salat Jumat?
 3. Siapakah yang boleh jadi khatib?
 4. Sebutkan syarat-syarat Salat Jumat!
 5. Jelaskan tata cara Salat Jumat!
 6. Sebutkan orang-orang yang dibolehkan untuk tidak Salat Jumat!
 7. Sebutkan sunat-sunat Salat Jumat!
 8. Apa yang harus dilakukan apabila tidak melaksanakan Salat Jumat karena berhalangan?
 9. Sebutkan larangan saat khatib sedang berkhotbah!
 10. Jelaskan hikmah Salat Jumat!
Kunci Jawaban:
1. Salat Jumat adalah salat dua rakaat dengan berjamaah yang dilaksanakan sesudah khotbah Jumat pada waktu zuhur di hari Jumat.

2. Laki-laki diwajibkan Salat Jumat, karena hukum dari salat Jumat ialah wajib bagi para kaum muslim berjenis kelamin laki-laki yang sudah memenuhi syarat sesuai dengan surah al-Jumu'ah/62 ayat 9.

3. Yang boleh jadi khatib adalah orang laki-laki yang sudah memenuhi syarat dan mempunyai wawasan agama yang luas.

4. Syarat-syarat Salat Jumat, yaitu Islam, ballig, berakal, laki-laki, sehat, dan menetap.

5. Berikut adalah tata cara Salat Jumat:
 • Bersihkan terlebih dahulu, badan, pakaian, dan tempat dari hadas dan najis atau kotoran.
 • Sebelum berangkat ke masjid disunahkan untuk mandi terlebih dahu- lu, memotong kuku, mencukur kumis, dan menghilangkan bau yang tidak sedap.
 • Pakailah pakaian yang bersih dan disunahkan yang berwarna putih, memakai sorban, dan memakai wangi-wangian.
 • Segera pergi ke masjid dan melaksanakan Salat tahiyyatul masjid dua rakaat
 • Sambil menunggu khatib naik mimbar disunahkan membaca zikir, salawat nabi dan membaca Al-quran.
 • Ketika masuk waktu zuhur, muazin mengumandangkan azan yang pertama.
 • Setelah selesai azan jamaah melaksanakan Salat sunah qabliyah.
 • Khatib naik ke mimbar mengucapkan salam; muazin mengumandangkan azan yang kedua.
 • Khatib menyampaikan dua kali khotbah diselingi dengan duduk di antara dua khotbah.
 • Pada saat khotbah dibacakan, jamaah memperhatikan khotbah dengan khusyuk, tidak bercakap-cakap meskipun suara khotbah tidak terdengar.
 • Setelah selesai khotbah, muazin mengumandangkan iqamah sebagai tanda dimulainya Salat Jumat.
 • Jamaah bersiap-siap untuk melaksanakan Salat Jumat.
 • Sebelum Salat dimulai, imam hendaknya mengingatkan makmum untuk merapatkan dan meluruskan saf serta mengisi saf yang masih kosong.
 • Imam memimpin Salat Jumat berjamaah.
 • Disunahkan untuk berzikir dan berdoa setelah selesai Salat Jumat.
 • Sebelum meninggalkan masjid disunahkan untuk melaksanakan Salat ba'diyyah terlebih dahulu.
6. Orang-orang yang dibolehkan untuk tidak Salat Jumat, yaitu:
 • Bagi mereka yang sedang sakit
 • Cuaca ekstrim seperti hujan lebat
 • Berada dalam perjalanan (musafir)
7. Sunat-sunat Salat Jumat, yaitu:
 • Disunahkan mandi terlebih dahulu sebelum pergi ke masjid.
 • Memakai pakaian yang bagus dan disunahkan berwarna putih.
 • Memakai wangi-wangian.
 • Memotong kuku, mengunting kumis, dan menyisir rambut.
 • Segera pergi ke masjid untuk melaksanakan £alat Jumat.
 • Salat tahyatul masjid (Salat untuk menghormati masjid)
 • Membaca Alquran atau dzikir sebelum khotbah Jumat.
 • Memperbanyak doa dan salawat atas Nabi Muhammad saw.
8. Yang harus dilakukan apabila tidak melaksanakan Salat Jumat karena berhalangan adalah salat zuhur.

9. Larangan saat khatib sedang berkhotbah yaitu tidak boleh berbicara meskipun satu kata

10. Berikut adalah hikmah Salat Jumat, antara lain:
 • Termasuk orang yang memuliakan hari Jumat
 • Menguatkan tali silaturrahmi
 • Berkumpulnya umat Islam dalam masjid merupakan salah satu cara untuk mencari berkah dari Allah Swt.
 • Dengan sering berjamaah di masjid, bisa menambah semangat bekerja kita karena terbiasa melihat orang-orang yang semangat beribadah di dalam masjid.
 • Melipatgandakan pahala kebaikan.
 • Berkumpulnya umat Islam pada waktu-waktu tertentu akan membiasakan diri untuk disiplin terhadap waktu.

Komentar