Soal dan Jawaban materi Aku Selalu Dekat dengan Allah Swt. – Agama Islam 10 SMA/SMK


Berikut adalah soal mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas X SMA/SMK/MA/MAK materi Aku Selalu Dekat dengan Allah Swt. lengkap dengan kunci jawaban.

Soal Essay:
 1. Bagaimana cara kita meneladani al-Asmā’u al-Ĥusnā al-Karim?
 2. Jelaskan manfaat dari meneladani al-Asmā’u al-Ĥusnā al-Wakil.
 3. Bagaimana cara kita untuk meneladani al-Asmā’u al-Ĥusnā al-Adl.
 4. Bagaimana strategi kita untuk dapat meneladani al-Asmā’u al-Ĥusnā al- Matin?
 5. Jelaskan manfaat dari meneladani al-Asmā’u al-Ĥusnā al-Ākhir.
Kunci Jawaban:

1. Cara kita meneladani al-Asmā’u al-Ĥusnā al-Karim, yaitu:
 • Menanamkan sifat yang pemurah
 • Memaafkan teman yang meminta maaf kepada kita
 • Bersedekah kepada mereka yang kurang mampu
 • Menghormati orang lain
 • Menjadi orang yang sabar dan murah senyum
2. Manfaat dari meneladani al-Asmā’u al-Ĥusnā al-Wakil, antara lain:
 • Menjadi pribadi yang selalu ingin beribadah kepada Allah Swt.
 • Mempertebal keimanan.
 • Dimudahkan urusan dunia dan akhirat oleh Allah Swt.
 • Selalu dicukupkan rezeki oleh-Nya.
 • Memupuk sifat taat beribadah.
 • Selalu mendapat ketenangan jiwa di dunia.
3. Cara kita untuk meneladani al-Asmā’u al-Ĥusnā al-Adl, yaitu:
 • Bersikap adil kepada Allah SWT, dengan cara menjauhi dosa – dosanya terutama dosa besar mensyirikan Allah SWT.
 • Bersikap adil kepada sesama insan ciptaan Allah SWT, yaitu dengan cara memberikan hak – hak mereka serta melaksanakan kewajiban kita.
 • Berbuat adil kepada diri sendiri, antara lain dengan memperhatikan hak dan kewajiban kepada tubuh yang telah dititipkan oleh Allah SWT.
 • Berpikir, berbicara, dan bertindak dengan penuh keadilan tanpa dilatarbelakangi ego.
 • Menyadari akan pentingnya mempunyai sifat adil dengan pengharapan membuat diri semakin bertakwa kepada Allah SWT.
 • Memutuskan atau menyelesaikan segala perkara berpedoman dengan Al – Quran dan As – Sunnah.
4. Strategi kita untuk dapat meneladani al-Asmā’u al-Ĥusnā al- Matin adalah:
 • Beristiqamah (meneguhkan pendirian).
 • Beribadah dengan kesungguhan hati, tidak tergoyahkan oleh bisikan menyesatkan.
 • Kuat pendirian dan keteguhan hati, tidak mudah diberikan tipu daya.
 • Terus berusaha dan tidak putus asa, serta bekerjasama dengan orang lain sehingga menjadi lebih kuat.
5. Manfaat dari meneladani al-Asmā’u al-Ĥusnā al-Ākhir, yaitu:
 • Menjadikan seseorang terus mengingat kekuasaan Allah SWT yang abadi dan kekal selama-lamanya.
 • Menjadikan seseorang memahami dirinya dan dunia bersifat fana atau sementara, yang abadi bagi manusia adalah kehidupan akhirat.
 • Mengingatkan diri bahwa kiamat niscaya akan datang dan semua yang ada di bumi akan berakhir.
 • Menjadikan seseorang tidak menghamba pada kenikmatan dunia melainkan menjadikan akhirat sebagai tujuan hidupnya.

Baca Juga...

There is no other posts in this category.