Contoh Doa Ucapan Syukur 7 Bulanan Kehamilan Islam dan Kristen


Saat usia kehamilan 7 bulan, beberapa orang mengadakan acara syukuran misalnya buat acara makan-makan atau pesta kecil-kecilan. Beberapa orang juga tidak membuat perayaan syukuran.

Jika anda berniat membuat pesta syukuran 7 bulanan itu sah-sah saja. Namun, kalaupun anda tidak membuat pesta syukuran itu juga sah-sah saja.

Kebanyakan orang hamil, saat usia kehamilannya 7 bulan (baik yang mengadakan pesta syukuran atau tidak) biasanya mengucap syukur kepada Tuhannya. Ucapan syukur itu bisa berupa doa. Memanjatkan syukur dan memohon agar selalu diberi keselamatan bagi calon bayi dan Ibu hingga persalinan.

Bagi anda yang saat ini sedang memikirkan contoh doa syukur 7 bulanan, berikut ini saya tulis contoh doa syukuran atas usia kehamilan 7 bulan agama islam, kristen dan bahasa Batak.

Contoh doa Syukuran 7 Bulanan kehamilan agama Islam

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas karuniaMu kepada keluarga kecil kami. Alhamdulillah pada bulan ini usia kandungan Wati sudah memasuki bulan ke 7. Kami memohon kepadaMu berikanlah kemudahan dan keselamatan dalam mengandung hingga proses persalinan nanti. Amin, Ya Rabbal Alamin.

Contoh doa Syukuran 7 Bulanan kehamilan agama Kristen

Terima kasih Tuhan, pada hari ini usia kehamilanku genap tujuh bulan. Berkatilah janin yang ada didalam kandunganku ini hingga proses persalinan nanti. Jauhkanlah bahaya dan malapetaka dari hidup kami. Kiranya janin kami ini sehat terus sampai lahir nanti. Didalam nama Tuhan Yesus kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin

Contoh ucapan doa Syukuran 7 Bulanan kehamilan Bahasa Batak

Mauliate hupasahat roha nami tu adopanMu ale Debata Jahowa Amanami nadibanua ginjang. Ala asi dohot holong ni roham, sadarion nunga 7 bulan kandunganku.

Mangido hami tuadopanMu, asa ho ma na tongtong mangaramoti hami, tarlumobi ma janin kon. Asa  dao ma sahit sian hami. Jala lehon ma dihami hahipason. Padao hami sian parmaraan. Ramoti calon bayi namion sahat tu na lahiran sogot.

Dibagasan Jesus Kristus hami martangiang. Amin.

Itulah contoh doa ucapan syukur 7 bulanan kehamilan islam dan kristen serta Bahasa Batak. Semoga bermanfaat.