RPP Pendidikan Agama Khonghucu Dan Budi Pekerti Kelas VII (7) SMP Semester 1 dan 2


Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
Mata Pelajaran: Pendidikan Agama Khonghucu Dan Budi Pekerti
Kelas VII (7) Sekolah Menengah Pertama (SMP)
Semester 1 dan 2 (Ganjil dan Genap)
Jumlah lembar: 1-2 Lembar

A. PENDAHULUAN
B. MENJELASKAN MATERI
Adapun materi pokok Pendidikan Agama Khonghucu Dan Budi Pekerti yang akan diajarkan adalah sebagai berikut:
  1. menghayati Makna, Fungsi dan tujuan agama dalam kehidupan
  2. menghayati nilai-nilai sejarah masuknya agama Khonghucu ke Indonesia sebagai karunia Tian
  3. menghayati Hikayat Suci kelahiran Nabi Kongzi sebagai Utusan Tian
  4. menghayati nabi Kongzi sebagai Mu Duo Tian ( Tian Zi Mu Duo )
  5. menghayati keimanan yang Pokok dalam agama Khonghucu (Cheng Xin Zhi Zhi)
  6. menghayati tempat ibadah umat Khonghucu sebagai tempat suci mengembangkan kebajikan
  7. meyakini sifat-sifat teladan Nabi Kongzi yang hati-hati, sungguh- sungguh, rendah hati, sederhana dan suka mengalah
C. PENUTUP

Demikianlah informasi tentang RPP Pendidikan Agama Khonghucu Dan Budi Pekerti Kelas VII (7) SMP Semester 1 dan 2. Semoga bermanfaat.