RPP Pengujian Secara Kimia dan Instrumental Kelas XI (11), XII (12)


Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
Program Keahlian: Pengawasan Mutu Hasil Pertanian
Mata Pelajaran/Bidang Studi: Pengujian Secara Kimia dan Instrumental 
Kelas XI (11), XII (12)
Semester 1 dan 2
Jumlah lembar: 1-2 Lembar

A. PENDAHULUAN
B. MENJELASKAN MATERI

Adapun materi pokok Pengujian Secara Kimia dan Instrumental yang akan diajarkan adalah sebagai berikut:
 1. Menyajikan hasil pengujian kandungan air secara gravimetri pada bahan dan produk hasil pertanian
 2. Menyajikan hasil pengujian kandungan abu secara gravimetri pada bahan dan produk hasil pertanian
 3. Menyajikan hasil pengujian kandungan protein secara volumetri pada bahan dan produk hasil pertanian
 4. Menyajikan hasil pengujian kandungann lemak secara gravimetri pada bahan dan produk hasil pertanian
 5. Menyajikan hasil pengujian kandungann karbohidrat (serat, pati dan gula) secara gravimetri/volumetri/ polarimetri pada bahan dan produk hasil pertanian
 6. Menyajikan hasil pengujian kandungan mineral secara gravimetri dan atau volumetri pada bahan hasil pertanian
 7. Menyajikan hasil pengujian kandungan komponen racun secara volumetri/ refraktometri/ spektrofotometri pada bahan hasil pertanian
 8. Menyajikan hasil pengujian kandungan bahan tambahan makanan (food additives) secara secara volumetri/ colorimetri/kromatografi
 9. Menyajikan hasil pengujian kandungan vitamin dan mikro- komponen lain secara volumetri/spektrofotometr i pada bahan hasil pertanian
 10. Menyaji kan hasil pengujian kandungan alkaloid secara volumetri/spektrofotometr i pada bahan hasil pertanian
 11. Menyajikan hasil pengujian kandungan minyak atsiri secara volumetri/ refraktometri pada bahan hasil pertanian
 12. Menyajikan hasil pengujian keasamaan bahan secara volumnetri/konduktometri/ potensiometri pada bahan hasil pertanian dan perikanan secara polarimetri
 13. Melapor kan hasil Pengujian Bahan Hasil Pertanian
C. PENUTUP

Demikianlah informasi tentang RPP Pengujian Secara Kimia dan Instrumental Kelas XI (11), XII (12) SMK/MAK Semester 1 dan 2. Semoga bermanfaat.