RPP Penanganan Transportasi Kelas X (10) SMK/MAK


Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
Program Keahlian: Logistik
Mata Pelajaran/Bidang Studi: Penanganan Transportasi
Kelas X (10)
Semester 1 dan 2
Jumlah lembar: 1-2 Lembar

A. PENDAHULUAN
B. MENJELASKAN MATERI

Adapun materi pokok Penanganan Transportasi yang akan diajarkan adalah sebagai berikut:
 1. Mengelompokkan moda transportasi untuk sebuah pengangkutan
 2. Menentukan prosedur pengurusan muatan angkutan darat
 3. Menentukan prosedur pengurusan muatan angkutan laut
 4. Menentukan prosedur pengurusan muatan angkutan udara
 5. Menentukan prosedur pengurusan muatan angkutan kereta api
 6. Menentukan prosedur pengurusan perposan
 7. Menentukan macam- macam dokumen muatan angkutan darat
 8. Menentukan macam- macam dokumen muatan angkutan laut
 9. Menentukan macam- macam dokumen muatan angkutan udara
 10. Menentukan macam- macam dokumen muatan angkutan kereta api
 11. Menentukan macam- macam dokumen perposan
 12. Mengelompokkan macam- macam peralatan alat bantu berbasis IT dalam transportasi
C. PENUTUP

Demikianlah informasi tentang RPP Penanganan Transportasi Kelas X (10) SMK/MAK Semester 1 dan 2. Semoga bermanfaat.